ŽSR Železničná energetika

Kontakt


Železnice Slovenskej republiky

Železničná energetika
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Call Centrum Železničnej energetiky:
tel.číslo:     02/2029 1000

Sekretariát:
Tel.: +421 2 2029 7445
Fax: +421 2 2029 7456 
E-mail: zsrze@zsr.sk

Bankové spojenie:

Názov banky

BIC

Číslo účtu vo formáte IBAN

Tatra banka, a.s.

TATRSKBX

SK14 1100 0000 0026 4700 0078

Všeobecná úverová banka, a.s.

SUBASKBX

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

Slovenská sporiteľňa, a.s.

GIBASKBX

SK94 0900 0000 0000 1144 6542

V prídade akýchkoľvek otázok, podnetov, reklamácií ohľadom Vami odoberanej elektrickej energie, nás prosím neváhajte kontaktovať na  Call Centre Železničnej energetiky, tel.číslo: 02/2029 1000.

 

Regionálne strediská (RS):

  • Regionálne stredisko ŽE Bratislava, budova ŽST Bratislava predmestie, Račianska 84, 831 02 Bratislava
  • Regionálne stredisko ŽE Košice, Stromová 14, 040 01 Košice
  • Regionálne stredisko ŽE Žilina, Švermova 4, 038 61 Vrútky