Contacts


Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy

Kontakt

Tel.: +421-2-5949 4111
Email: info@mindop.sk
Adresa: Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Dopravný úrad

Licencie a Bezpečnostné osvedčenie

Kontakt

Tel.: +421-2-43 638 586
Fax: +421-2-43 420 331
Email: nsat@nsat.sk, info@nsat.sk
Adresa: Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava

GR ŽSR – Odbor obchodu

Príprava a prerokovávanie zmlúv

Zmluva o prístupe k ŽI,
Zmluva o pridelení kapacity infraštruktúry,
Zmluva o zabezpečení činností pri prečerpávaní PHM do HKV železničného podniku na sieti ŽSR,
Zmluva o predaji prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-5785
Fax: +421-2-2029-4715
Email: GRO450@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Kancelária OSS

ŽSR OSS

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2886, 7225, 2552
Fax: +421 2 2029 4715
Email: oss@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Prideľovanie trás do ročného GVD

Osobná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7142/7115
Fax: +421 2 2029 4715
Email: GRO450@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Prideľovanie trás do ročného GVD

Nákladná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-3025/7143
Fax: +421 2 2029 4715
Email: GRO450@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Spracovanie objednávok ad-hoc vlakových trás – kancelária OSS

Osobná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7145/7311
Fax: +421 2 2029 4715
Email: mimos@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Spracovanie objednávok ad-hoc vlakových trás – kancelária OSS

Nákladná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2552
Fax: +421 2 2029 4715
Email: oss@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Spracovanie „Podmienok používania žel.siete“ a ich zmien, pridelenie kapacity infraštruktúry

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-3024
Fax: + 421 2 2029 4715
Email: GRO450@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Fakturačné podklady a reklamácie poplatkov za prístup k ŽI

Fakturácia prístupu k ŽI,
Reklamácie prístupových poplatkov

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2885, 7206
Fax: +421 2 2029 4715
Email: oss@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor obchodu
Klemensova 8
813 61 Bratislava

GR ŽSR – Odbor dopravy

Riadenie dopravy a spracovanie objednávok OSS

Osobná a nákladná doprava

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7130, 7155
Email: Ustredny.dispecer@zsr.sk, hlavny.dispecer@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor dopravy
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Ústredné riadenie mimoriadnych zásielok - URMIZA

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7117
Fax: + 421-2-2029 7189
Email: URMIZA@zsr.sk,GRO410@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor dopravy
Oddelenie špeciálnych dopráv
(URMIZA Bratislava)
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Služby v servisných zariadeniach (posun a technická kancelária)

Zmluva o poskytovaní služieb posunu a technickej kancelárie, Fakturácia služieb v servisných zariadeniach

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7112
Email: GRO410@zsr.sk,benka.patrik@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor dopravy
Klemensova 8
813 61 Bratislava

Analýza kvality dopravy

Dohoda o spoločných opatreniach pre zabezpečenie kvality prevádzky dopravy na dráhe

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7468
Email: GRO410@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor dopravy
Oddelenie špeciálnych dopráv
(URMIZA Bratislava)
Klemensova 8
813 61 Bratislava

GR ŽSR – Odbor expertízy

Informácie o podmienkach prístupu koľajových vozidiel na železničnú infraštruktúru

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7744
Email: GRO420@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor expertízy
Klemensova 8
813 61 Bratislava

GR ŽSR – Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky

Informácie o komunikačných systémoch medzi rušňovodičom a zamestnancom riadiacim dopravu

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2539, 7422
Email: GRO460@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo
Odbor oznamovacej a zabezpečovacej techniky a elektrotechniky
Klemensova 8
813 61 Bratislava

ŽSR – ClaO

Kontaktné miesto pre objednávanie predpisov ŽSR

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7094
Fax: + 421-2-2029 7131
Email: GRO460@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Centrum logistiky a obstarávania
Klemensova 8
813 61 Bratislava

ŽSR – SHM

Prenájom majetku ŽSR

Prenájom budov, technických zariadení v ŽST, skladov, úložných plôch, rámp...

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7180
Email: SHM.BA@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava
Holekova 6
811 04 Bratislava 1

ŽSR – ŽE

Obchod a distribúcia elektriny

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-7445
Fax: + 421-2-2029 7456
Email: zsrze@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Železničná energetika Klemensova 8
813 61 Bratislava

ZSR – Železničné telekomunikácie

Služby telekomunikácie a informatiky

 

Kontakt

Tel.: +421-2-2029-2142
Email: zt@zsr.sk
Adresa: Železnice Slovenskej republiky
Železničná energetika Klemensova 8
813 61 Bratislava

ŽSR – Oblastné riaditeľstvá

Prevádzka a riadenie dopravy

Oblastné riaditeľstvo Trnava

1. Zmluvy o styku dráh,
2. Prevádzkové poriadky železničných staníc a ich prílohy
3. Operatívne riadenie dopravy

Kontakt

Tel.: +421-33-229-4266, 5067, 5064
+421-33-229-4266, 5068, 5069
+421-33-229-4266, 5515, 5536
Email: ORTT.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Oblastné riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A
917 02 Trnava

Oblastné riaditeľstvo Košice

1. Zmluvy o styku dráh,
2. Prevádzkové poriadky železničných staníc a ich prílohy
3. Operatívne riadenie dopravy

Kontakt

Tel.: +421-55-229-4004, 5124
+421-55-229-4004, 5121
+421-55-229-4004, 5110
Email: ORKE.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Oblastné riaditeľstvo Košice
Kasárenské nám. 11
041 50 Košice

Oblastné riaditeľstvo Žilina

1. Zmluvy o styku dráh,
2. Prevádzkové poriadky železničných staníc a ich prílohy
3. Operatívne riadenie dopravy

Kontakt

Tel.: +421-41-229-5112, 2535
+421-41-229-5112, 2355
+421-41-229-5112, 2504
Email: ORZA.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Oblastné riaditeľstvo Žilina
1.mája 34
010 01 Žilina

Oblastné riaditeľstvo Košice

1. Zmluvy o styku dráh,
2. Prevádzkové poriadky železničných staníc a ich prílohy
3. Operatívne riadenie dopravy

Kontakt

Tel.: +421-55-229-4004, 5124
+421-55-229-4004, 5121
+421-55-229-4004, 5110
Email: ORKE.sekretariat@zsr.sk
Adresa: Oblastné riaditeľstvo Košice
Kasárenské nám. 11
041 50 Košice

Kontakty na kancelárie OSS MI združených v RNE sú zverejnené na internetovej stránke: http://www.rne.eu/oss_network .
Odkazy na ich sieťové vyhlásenia sú zverejnené na internetovej stránke: http://www.rne.eu/members_ns .Dokumenty pre dopravcov

Integer aliquam elit vitae turpis sagittis varius. Proin vitae semper dui. Vestibulum sit amet massa metus. Integer semper, eros id sollicitudin bibendum

Zobraziť dokumenty