ŽSR Múzejno - dokumentačné centrum

Ukončenie sezóny 2017 v železničnom múzeu - zrušené podujatie


Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR si Vám s poľutovaním dovoľuje oznámiť, že podujatie Ukončenie sezóny v železničnom múzeu Bratislava východ, ktoré bolo plánované na sobotu 7.10.2017 sa neuskutoční.

Dôvodom pre neuskutočnenie podujatia je najmä prebiehajúca výstavba v priestoroch múzea, ktorá by predstavovala veľké bezpečnostné riziko pre návštevníkov.

Týmto sa chceme ospravedlniť všetkým, ktorí sa na podujatie tešili. Veríme, že dostatočnou "náplasťou" budú podujatia, ktoré plánujeme uskutočniť v roku 2018.