ŽSR Múzejno - dokumentačné centrum

Výstava traťovej mechanizácie