ŽSR Múzejno - dokumentačné centrum

Expozícia v trubkárni