ŽSR Ubytuj sa výhodne

ŽSR Ubytuj sa výhodne


cenník ubytovanie

Cenník ubytovania v SIP Strečno od 1.1.2019.

 Novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“), ktorú schválil parlament je účinná od 1. januára 2019. Zníženie sadzby DPH 
na ubytovacie služby z pôvodných 20 % na 10 % od 1. januára 2019.
Na základe tohto zákona sme ceny za ubytovanie znížili nasledovne:

 

Lôžko v päťlôžkovej izbe

lôžkodeň

14,00 €

cena na 1 noc a osobu

Lôžko v štvorlôžkovej izbe

lôžkodeň

15,00 €

cena na 1 noc a osobu

Lôžko v trojlôžkovej izbe

lôžkodeň

16,00 €

cena na 1 noc a osobu

Lôžko v dvojlôžkovej izbe

lôžkodeň

17,00 €

cena na 1 noc a osobu

Osoba sama v dvoj, troj, štvor, päťlôžk. izbe

lôžkodeň

23,00 €

cena na 1 noc a osobu

Apartmán (dvojlôžkový)

apartmán

46,00 €

cena na 1 noc za apartmán

Apartmán (štvorlôžkový)

apartmán

69,00 €

cena na 1 noc za apartmán

 Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Možná dohoda skupinovej ceny.                                                 

Poplatok obci - 0,50 €