ŽSR Ubytuj sa výhodne

ŽSR Ubytuj sa výhodne


Prieskum spokojnosti SIP Strečno

 

SIP Strečno

Dotazník spokojnosti zákazníkov.
Venujte prosím chvíľku hodnoteniu našich služieb, Váš názor je pre nás dôležitý.

Pri hodnotení použite hodnotiacu škálu : 

  1. výborné 
  2. veľmi dobré 
  3. priemerné 
  4. slabé 
  5. nevyhovujúce 

Svoju odpoveď na otázku označte kliknutím na 1 možnosť výberu.
V záverečnej časti nám uveďte Vaše pripomienky, prípadne návrhy na zlepšenie našej spolupráce. Prípadne nám uveďte vzdelávacie, alebo iné aktivity, ktorých by ste sa mali záujem zúčastniť.

Prosím vyplňte:* - povinné pole