ŽSR Ubytuj sa výhodne

ŽSR Ubytuj sa výhodne


Referencie

REFERENCIE - Výpis niektorých akcií, ktoré sa konali v SIP Strečno.

 

Zjazd - Odborový zväz pôšt a logistiky

Ubytovanie so stravou, službami relax a spoločenský večer (70 úč.)

Valentínsky víkendový pobyt

Ubytovanie so stravou, službami relax a spoločenský večer (66 úč.)

Dörken SK - Fólie pre šikmé strechy

Firemné školenie - 120 účastníkov

Medzinárodná vedecká konferencia

Horizonty železničnej dopravy

Futbalový turnaj

Challenge Mastronardi 2012 - Medzinárodný futbalový turnaj

Porada

VÚC - porada odborov dopravcov

Schôdza

Ústredie KDH

Porada

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Školenie

Slovenská matematická spoločnosť Banská Bystrica

Snem

Strana SDKÚ

Firemná akcia

DONGHEE

Seminár

OVB - Finančné poradenstvo

Spoločenská akcia

Spoločnosť Williamsovho syndrómu

Spoločenská akcia

Spolok turistov

Seminár - spoločenská akcia

Partners Group

Rokovanie

Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite

Spoločenská akcia

ROTARY CLUB - Študentské výmeny

Súťaž

Slovenský spolok SCRABBLE

Firemná akcia

INTERAUDIT Group

Školenie

Colná správa Slovenskej republiky

Školenie

Národné osvetové centrum Bratislava

Stretnutie

Slovak Space Party - záujemcovia o kozmonautiku

Pracovná porada

Zberné suroviny a.s. - celoslovenské stretnutie

Koncoročný míting a večierok

COM 2 BIZ Prešov