ŽSR Ubytuj sa výhodne

ŽSR Ubytuj sa výhodne


Stravovanie

Vážení stravníci, 
Dovoľujeme si Vás požiadať aby ste dodržiavali nasledovné pokyny a ochránili svoje aj naše zdravie:
- tvár si chráňte rúškom
- použite dezinfekciu na ruky
- odporúčame dodržiavať odstup 2 metre

 

Ďakujeme.                                            kolektív závodnej kuchyne
 

Jedálny lístok od .. . do .. ..2021

Jedálny lístok od .. .... do .. .... 2021