ŽSR Železničné telekomunikácie

Prenájom školiacich priestorov


Prenájom školiacich a zasadacích priestorov

Miestnosti prenajímame len v pracovných dňoch (v čase 8:00 - 17:00 hod.)

Veľká zasadačka - cca 120 miest

 • situovaná na 1. poschodí - bezbariérový prístup/výťah
 • cca 120 miest
 • klimatizácia
 • možnosť ozvučenia
 • technické vybavenie spätný projektor
 • premietacie plátno
 • dataprojektor
 • biela tabuľa
 • stojan na papier
 • písacie potreby na tabuľu, papier, špongia, ...v prípade potreby technika ako videoprehrávač, PC, tlačiareň a pod.                      

 

 

Rokovacia miestnosť 1 (cca 10 miest, č. 132)

 • situovaná na 1. poschodí - bezbariérový prístup/výťah
 • klimatizovaná miestnosť
 • stojan na papier
 • písacie potreby na tabuľu, papier, špongia, ...
 • v prípade potreby technika ako videoprehrávač, PC, tlačiareň a pod.

 

 

Rokovacia miestnosť 2 (cca 8 miest, č.131)

 • situovaná na 1. poschodí - bezbariérový prístup/výťah
 • klimatizovaná miestnosť
 • stojan na papier
 • písacie potreby na tabuľu, papier, špongia, ...
 • v príp. potreby technika ako videoprehrávač, PC, tlačiareň a pod.

 

 

Školiaca miestnosť - cca 10 miest

 • situovaná na prízemí - bezbariérový prístup
 • klimatizovaná školiaca miestnosť s 10 PC
 • technické vybavenie spätný projektor
 • premietacie plátno
 • dataprojektor
 • biela tabuľa
 • stojan na papier
 • písacie potreby na tabuľu, papier, špongia, ...
 • v príp. potreby technika ako videoprehrávač, PC, tlačiareň a pod.