ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Word


Word začiatočník

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu zlepšovať vzhľad dokumentu za pomoci špeciálneho programu WORD, ponúka pracovať s množstvom formátovacích možností. Textový editor Word využíva rôzne efektívne nástroje, ktoré uľahčujú prácu, pracuje s tabuľkami, obrázkami, využíva mnoho ďalších nástrojov, za pomoci ktorých je užívateľ schopný pracovať v textovom editore Word praktickejšie a efektívnejšie.

Osnova:

 • Popis aplikácie Word, spustenie, popis okna (záhlavie, riadok ponúk, skupiny ikon, ikony a polia, dokument, textový kurzor, stavový riadok, posuvníky).
 • Písanie, kopírovanie, presun a vymazávanie textu.
 • Tvorba odsekov, kapitol , tlačiteľné a netlačiteľné znaky.
 • Formát textu (typ písma, veľkosť, tučné, kurzíva, podčiarknuté, farba).
 • Formát odseku (zarovnanie, odsadenie, riadkovanie, medzery medzi odsekmi, tabulátory, číslovanie a odrážky, orámovanie a podfarbenie).
 • Nastavenie orientácie strany: zvislá/vodorovná strana, okraje.
 • Pravopis, ukladanie, tlač.

Kancelária

Dni/hodiny: 3/18

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu efektívnejšie pracovať s textom, s tabuľkami a elektronickou poštou.

Osnova:

 • Práca s textom.
 • Blokové operácie s textom (kopírovanie, presun, výmaz).
 • Odseky, riadkovanie, okraje a tieňovanie, tabulátory, odrážky, zarážky.
 • Nadpisy a štýly.
 • Tabuľky.
 • Práca s tabuľkou.
 • Základy formátovania zošitu, listu a bunky.
 • Použitie vzorcov a funkcií.
 • Vytváranie elektronických správ (odosielanie, prijatie a odpovedanie na správy).

Word mierne pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Word začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu využiť zložitejšie nástroje textového editoru Word na úpravu rozsiahlejších dokumentov.

Osnova:

 • Formát textu a odseku v kontexte štýlov, štýl odseku, vytvorenie a aplikovanie štýlu, zmena štýlu.
 • Obsah, vytvorenie, aktualizácia, formát obsahu cez štýly.
 • Pohyb po dokumente.
 • Register/index, poznámky pod čiarou, odkazy (v dokumente a mimo neho).
 • Záhlavie a zapätie dokumentu, číslovanie strán.
 • Zlom strany a zlom sekcie.
 • Vkladanie obrázkov, klipartov a ich formátovanie.
 • Vkladanie tabuliek a ich spracovanie.
 • Práca so sekciami dokumentu (odlišná hlavička dokumentu, číslovanie vybraných strán, vodorovná strana medzi zvislými).
 • Revízia, sledované zmeny, zamknutie dokumentu, zapracovávanie zmien.

Word pokročilý

Dni/hodiny: 1/6

Predpoklady: Excel začiatočník, Outlook začiatočník, Word mierne pokročilý

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu využiť zložitejšie nástroje textového editoru Word na úpravu hromadných dokumentov.

Osnova:

 • Príprava dokumentu a zdroja údajov.
 • Typy dokumentov(list, obálka, štítky).
 • Prepojenie dokumentu a zdroja údajov.
 • Zlučovacie polia.
 • Náhľad dát a výstupný dokument.
 • Formulár, textové pole a zaškrtávacie políčko.
 • • Zamknutie dokumentu.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010