ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

PowerPoint


PowerPoint začiatočník

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Windows začiatočník, Word začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu získať základné znalosti pri tvorbe, formátovaní, príprave prezentácií a ich predvádzaní.

Osnova:

 • Prezentačný program MS PowerPoint charakteristika a prehľad funkčných možností.
 • Vzhľad obrazovky a ovládanie programu (okná, menu, nástroje, pomôcky), vytvorenie novej prezentácie, rozloženie snímky.
 • Vkladanie a úprava textu, členenie a formátovanie textu, automatické prispôsobenie textu, bežné a grafické odrážky, číslované zoznamy, automatická kontrola pravopisu, automatická opravy v texte, hypertextové odkazy.
 • Obrázky, kliparty, tvary, textové polia, výplne, tieňovanie, priestorové efekty, zarovnanie a rotácia objektov.
 • Šablóny, pozadie snímok.
 • Vkladanie, vymazávanie, zmena poradia snímok.
 • Formy zobrazenia prezentácie - snímky, osnova, radenie, poznámky.
 • Predvádzanie prezentácie, ukladanie a tlač.

PowerPoint pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: PowerPoint začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu tvoriť a upravovať dynamické prezentácie.

Osnova:

 • Animácia a špeciálne efekty v prezentáciách, časovanie prezentácie.
 • Prechody snímok, efekty, časovanie snímok.
 • Vloženie hypertextových odkazovakov ako spôsob prechod.
 • Predloha snímky, tvorba a použitie vlastných šablón prezentácií.
 • Poznámky lektora.
 • Uloženie prezentácie v tvare stránky HTML, animácie alebo videozáznamu.
 • Video a zvuk - galéria klipov, zo súboru, komentár lektora.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010