ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Outlook/Internet


Outlook začiatočník

Dni/hodiny: 1/6

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje posielať a prijímať poštové správy v elektronickej forme, objasňuje charakteristiku položiek zviazaných s aplikáciou, ich funkcie.

Osnova:

 • Elektronická pošta a jej význam.
 • Popis aplikácie Outlook .
 • Osobné zložky.
 • Verejné zložky.
 • Adresár.
 • Poštová priehradka.
 • Nová poštová správa.
 • Nastavenie príznakov.
 • Elektronická adresa – forma a jej použitie.

Kancelária

Dni/hodiny: 3/18

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu efektívnejšie pracovať s textom, s tabuľkami a elektronickou poštou.

Osnova:

 • Práca s textom.
 • Blokové operácie s textom (kopírovanie, presun, výmaz).
 • Odseky, riadkovanie, okraje a tieňovanie, tabulátory, odrážky, zarážky.
 • Nadpisy a štýly.
 • Tabuľky.
 • Práca s tabuľkou.
 • Základy formátovania zošitu, listu a bunky.
 • Použitie vzorcov a funkcií.
 • Vytváranie elektronických správ (odosielanie, prijatie a odpovedanie na správy).

Outlook pokročilý

Dni/hodiny: 2/12

Predpoklady: Outlook začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje posielať a prijímať poštové správy v elektronickej forme, objasňuje charakteristiku položiek zviazaných s aplikáciou, ich funkcie.

Osnova:

 • Osobný adresár (kontakty a distribučný zoznam).
 • Pravidlá a funkcia automatických odpovedí.
 • Používanie kalendára, organizovanie stretnutí.
 • Používanie úloh, poznámok, denníka.
 • Zásady efektívnej elektronickej komunikácie (spam, posielanie príloh).

Internet Explorer

Dni/hodiny: 1/6

Predpoklady: Windows začiatočník

Popis: Kurz, ktorý umožňuje používať Web prehliadač Internet Explorer a využívať jeho funkcie na získavanie informácii.

Osnova:

 • Okno Internet Explorer, štandardný panel nástrojov, panel ponúk, indikátor stavu, posúvač, rám stránky, stavový riadok, ukazovateľ výberu odkazu.
 • Panel s adresou, zobrazenie www stránky, možnosti, vyhľadávanie, sťahovanie www stránok.
 • Domovská stránka, obľúbené položky, tlač a uloženie informácií.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010