ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Access


Access

Dni/hodiny: 4/24

Predpoklady: Windows začiatočník, Excel pokročilý

Popis: Kurz, ktorý umožňuje účastníkom kurzu vytvoriť databázu pre účely spracovania veľkého množstva údajov a následne rôznych zostáv a výstupov.

Osnova:

 • Access ako databázový program – popis.
 • Tabuľka – návrhové a dátové zobrazenie, polia, dátové typy.
 • Primárny kľúč a indexy.
 • Relácie medzi tabuľkami.
 • Dotazy – Výberový dotaz, Krížový dotaz, Vytvárací dotaz, Aktualizačný dotaz, Pridávací dotaz, Odstraňovací dotaz, Tvorba výrazov.
 • Formuláre.
 • Typy ovládacích prvkov v aplikácii Access.
 • Zostavy, prispôsobenie pre tlač.
 • Práca s makrami.
 • Nastavenie parametrov – zabezpečenie databázy, rozdelenie databázy.

Kyselicová Eva

Bratislava

Kontakt

E-mail: kyselicova.eva@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5847
Mobil: 0903 455 106

 

Belászová Gabriela

Košice

Kontakt

E-mail: belaszova.gabriela@zsr.sk
Tel.: 055/229 2704
Mobil: 0903 455 341

 

Školiace miestnosti:

 • Bratislava
 • Žilna
 • Košice

Software:

 • Windows 7
 • Office 2007/2010