ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

4. kvartál


Kurz na OS 15 "Malá dopravná" - 4. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 8.10.-9.11.2018 IV Košice
Výcvik pred skúškou 2.,12.-22.11.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 23.,26.-27.11.2018 IV Košice
Kurz na OS 51 "Vozmajster pre osobné vlaky" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
2. Teoretická príprava 22.10.-16.11.2018 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 2.,19.,23.,26.,30.11.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 3.-4.12.2018 IV Bratislava
Kurz na OS 24/B2 - 4. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
3. Teoretická príprava od 5.11.2018 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Kurz na OS 24/B1 - 4. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
4. Teoretická príprava od 12.11.2018 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Kurz na OS 18 "Nákladná doprava" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 19.11.-7.12.2018 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 10.-14.12.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 17.-19.12.2018 IV Bratislava
Kurz "Poučená osoba, ktorá môže samostatne pracovať alebo riadiť práce na žel. ...“ §23, typ 10 - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
6. Teoretická príprava 3.-7.12.2018 IV Košice

Objednávky na teoretickú prípravu:

Golhová Mária, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: golhova.maria@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5602, 0911105685

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2018.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie