ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

4. kvartál


Kurz na OS číslo 15 "Malá dopravná" - 4. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 07.10.2019 - 08.11.2019 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 11.11.- 22.11.2019 IV Bratislava
Odborná skúška 25.11.2019 - 27.11.2019 IV Bratislava
Kurz na OS číslo 42 "Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky" 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
2. Teoretická príprava 09.09.2019 - 25.09.2019 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 26.9.2019 - 02.10.2019 VOJ/Firma
Odborná skúška 03.10.2019 - 04.10.2019 IV Bratislava
Kurz na OS číslo 51 "Vozmajster pre osobné vlaky" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
3. Teoretická príprava 09.09.2019 - 25.09.2019 SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 26.09.2019 - 08.10.2019  
Odborná skúška 09.10.2019 - 11.10.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 34 "Špecialista železničných tratí a stavieb" -
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
4. Teoretická príprava 02.09.2019 - 05.11.2019 SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 06.11.2019 - 26.11.2019  
Odborná skúška 27.11.2019 - 29.11.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 22.08.2019 - 13.09.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.09.2019 - 18.09.2019 SIP Strečno
Kurz „Poučená osoba, ktorá môže samostatne pracovať alebo riadiť práce na žel. ...“ §23, typ 10
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
6. Teoretická príprava 02.12.2018 - 06.12.2018 IV Košice
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
7. Teoretická príprava 22.08.2019 - 16.09.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.09.2019 - 18.09.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
8. Teoretická príprava 03.06.2019 - 22.08.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 26.08.2019 - 28.08.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
9. Teoretická príprava 19.09.2019 - 30.10.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 04.11.2019 - 06.11.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
10. Teoretická príprava 02.09.2019 - 02.10.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 03.10.2019 - 04.10.2019   a 07.10.2019 - 08.10.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
11. Teoretická príprava 09.10.2019 - 22.10.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 23.10.2019 - 25.10.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
12. Teoretická príprava 09.10.2019 - 22.10.2019 SIP Strečno
  Odborná skúška 23.10.2019 - 25.10.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
13. Teoretická príprava 28.10.2019 - 11.11.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 12.11.2019 - 14.11.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
14. Teoretická príprava 23.09.2019 - 02.12.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 03.12.2019 - 05.12.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
15. Teoretická príprava od 09.12.2019 SIP Strečno
Odborná skúška    
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 4. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
16. Teoretická príprava od 17.11.2019 SIP Strečno
Odborná skúška    
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES                   1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
17. Teoretická príprava 02.09.2019 - 16.09.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.09.2019 - 19.09.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8               2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
18. Teoretická príprava 09.09.2019 - 12.11.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 13.11.2019 - 15.11.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M                     2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
19. Teoretická príprava 18.11.2019 - 20.12.2019 SIP Strečno
Odborná skúška január 2020 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky  3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
20. Teoretická príprava od 04.11.2019 SIP Strečno
Odborná skúška   SIP Strečno
Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
21. Teoretická príprava 01.09.2019 - 05.12.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 06.12.2019 a 09.12.2019 - 11.12.2019 SIP Strečno

 

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5103

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie