ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

kontakt.osoba: Mináriková Veronika


Plán internátnych kurzov na rok 2020

 

         

Internátne kurzy v zmysle legislatívy Zákon NR SR číslo 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z.

           

P.č.

Názov kurzu

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

1.

Kurz na OS č. 18 ,, Nákladná doprava´´ 2. kurz

16.09.2020-08.10.2020

09.10.2020-16.11.2020

18.11.2020-20.11.2020

SIP Strečno

4.

Kurz na OS č. 19 ,, Veľká dopravná´´ 3. kurz (OS č.506 v zmysle predpisu ÚIVP OSV1)

26.10.2020- 16.12.2020

16.11.;17.12.2020-29.12.2020

04.01.2020-06.01.2020

IV Bratislava

5.

Kurz na OS č. 52 ,, Vozmajster pre nákladné vlaky´´ a OS č.54 (Vozňový zámočník)

09.11.2020-04.12.2020

16.11.;07.-17.12.2020

21.12.2020-22.12.2020

IV Bratislava

6.

Kurz na §23 typ 10

07.12.2020-11.12.2020

 

 

IV Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Mináriková Veronika 920/5013

   

stiahnuť súbor

Objednávky na teoretickú prípravu:

Mináriková Veronika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: minarikova.veronika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5013

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. 

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722