ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

3. kvartál


Kurz na OS 15 "Malá dopravná" - 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 9.7.-16.8.2018 IV Košice
Výcvik pred skúškou 17.,20.,24.,27.,28.,30.,31.8.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 3.-5.9.2018 IV Košice
Kurz na OS 25/B2 - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
2. Teoretická príprava 16.7.-24.9.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 24.-26.9.2018 SIP Strečno
Blok 6,9
2. Teoretická príprava 27.9.-26.10.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 29.-31.10.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 42 "Kontrola a údržba zab.techniky" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
3. Teoretická príprava 6.-23.8.2018 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 24.,27.,28.,30.,31.8.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 3.-4.9.2018 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS 24/B2 - 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
4. Teoretická príprava 3.9.-9.11.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 12.-14.11.2018 SIP Strečno
Blok 4M
4. Teoretická príprava 15.11.-11.12.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 12.-14.12.2018 SIP Strečno
Blok 3E
4. Teoretická príprava od 17.12.2018 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Blok 3S
4. Teoretická príprava od 17.12.2018 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Blok 3ES
4. Teoretická príprava v roku 2019 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Kurz na OS 34 "Špecialista žel. tratí a stavieb" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 3.9.-7.11.2018 IV Košice
Výcvik pred skúškou 2.,8.-27.11.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 28.-30.11.2018 IV Košice
Kurz na OS 24/B1 - 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
6. Teoretická príprava 10.9.-15.11.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 16.,19.-20.11.2018 SIP Strečno
Blok 4M
6. Teoretická príprava od 21.11.2018 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Blok 3E
6. Teoretická príprava v roku 2019 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Blok 3S
6. Teoretická príprava v roku 2019 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Blok 3ES
6. Teoretická príprava v roku 2019 SIP Strečno
Odborná skúška v roku 2019 SIP Strečno
Kurz na OS 19 "Veľká dopravná" - 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
7. Teoretická príprava 17.9.-7.11.2018 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 2.,8.-20.11.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 21.-23.11.2018 IV BA/SIP Strečno

Objednávky na teoretickú prípravu:

Golhová Mária, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: golhova.maria@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5602, 0911105685

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2018.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie