ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

aktualizované 17.02.2020 - kontakt.osoba: Breštenská


aktualizované 17.02.2020

Plán internátnych kurzov na rok 2020

 

         

Internátne kurzy v zmysle legislatívy Zákon NR SR číslo 513/2009 Z.z. a Vyhlášky MDPT SR č. 245/2010 Z.z.

           

P.č.

Názov kurzu

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

1.

Kurz OS č. 15 ,, Malá dopravná´´ - 1. kurz na dochádzku

09.01.2020 - 11.02.2020

12.02.2020 - 25.02.2020

02.03.2020-04.03.2020

ŠS Trnava

2.

Kurz na OS č. 18 ,, Nákladná doprava´´ - 1 kurz

07.01.2020 - 29.01.2020

30.01.2020 - 02.03.2020

04.03.2020 - 06.03.2020

IV Bratislava

3.

Kurz na §23 typ 10

13.01.2020 - 17.01.2020

-------

--------

IV Košice

4.

Kurz OS č. 15 ,, Malá dopravná´´ - 2. kurz

20.01.2020 - 20.02.2020

21.02.2020 -06.03.2020

09.03.2020 -11.03.2020

IV Košice

5.

Kurz na OS č. 19 ,, Veľká dopravná´´  1. kurz

03.02.2010-25.03.2020

13.03.;20.03.; 26.03.2020 - 06.04.2020

07.04.2020 - 09.04.2020

IV Bratislava

6.

Kurz na OS č. 42 ,, Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky´´ 1. kurz

23.03.2020-17.04.2020

09.04.;14.04.;20.04.-22.04.2020

23.04.2020-24.04.2020

IV Bratislava

7.

Kurz na OS č. 15 ,, Malá dopravná´´ 3. kurz

27.04.2020-29.05.2020

01.06.2020-12.06.2020

15.06.2020-17.06.2020

IV Bratislava

8.

Kurz na OS č. 19 ,, Veľká dopravná´´ 2. kurz

04.05.2020-24.06.2020

19.06.;25.06.2020-07.07.2020

08.07.2020-10.07.2020

IV Košice

9.

Kurz na §23 typ 10

22.06.2020-26.06.2020

-------

--------

IV Bratislava

10.

Kurz na OS č. 18 ,, Nákladná doprava´´ 2. kurz

06.07.2020-29.07.2020

24.07.;30.07.2020-28.08.2020

02.09.2020-04.09.2020

IV Košice

11.

Kurz na OS č. 15 ,, Malá dopravná´´ 4. kurz

06.07.2020-13.08.2020

03.-07.08.2020;14.08.;17.08.2020-21.08.2020

24.08.2020-26.08.2020

IV Bratislava

12.

Kurz na OS č. 19 ,, Veľká dopravná´´ 3. kurz

10.08.2020-09.10.2020

31.08.-04.09.;14.09.-18.09.;12.10.-13.10.2020

14.10.2020-16.10.2020

IV Košice

13.

Kurz na OS č. 34 ,, Špeliacista železničných tratí a stavieb´´ 1. kurz

02.09.2020-06.11.2020

14.09.;09.11.2020-27.11.2020

30.11.2020-02.12.2020

IV Bratislava

14.

Kurz na §23 typ 10

07.12.2020-11.12.2020

 

 

IV Bratislava

15.

Kurz na OS č. 19 ,, Veľká dopravná´´ 4. kurz

26.10.2020-16.12.2020

16.11.;17.12.2020-31.12.2020

január 2021

IV Košice

16.

Kurz na OS č. 15 ,, Malá dopravná´´ 5. kurz

18.11.2020-23.12.2020

11.12.;18.12.; 28.-31.12.2020; január2021

január 2021

IV Bratislava

17.

Kurz na OS č. 42 ,, Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky´´ 2. kurz

02.11.2020-25.11.2020

16.11.;26.11.-01.12.2020

03.12.2020-04.12.2020

IV Bratislava

           

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Prokopčák Breštenská 920/5013

   

stiahnuť súbor

Objednávky na teoretickú prípravu:

Prokopčák Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5013

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie