ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

3. kvartál


Kurz na OS číslo 15 "Malá dopravná" - 3. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 08.07.2019 - 13.08.2019 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 01.-02.08.2019, 09.08.2019; 14.08.-23.08.2019, IV Bratislava
Odborná skúška 26.08.2018 - 28.08.2019 IV Bratislava
Kurz na OS číslo 18 "Nákladná doprava" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
2. Teoretická príprava 08.07.2019 - 26.07.2019 IV Košice
Výcvik pred skúškou 29.07.-02.08.2019 IV Košice
Odborná skúška 05.08.2019 - 07.08.2019 IV Košice
Kurz na OS číslo 19 "Veľká dopravná" - 3. kurz
2. Teoretická príprava 12.08.2019 - 04.10.2019 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 26.08.-28.08.2019; 30.08.2019; 07.10.14.10.2019 IV BA/SIP Strečno
Odborná skúška 15.10.2019 - 17.10.2019 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
3. Teoretická príprava 22.08.2019 - 13.09.2019 IV BA/SIP Strečno
Odborná skúška 19.08.2019 - 21.08.2019 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M                    1. kurz
4. Teoretická príprava 05.07.2019 - 31.07.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 06.08.2019 - 08.08.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E                     1. kurz
4. Teoretická príprava 09.08.2019 - 22.08.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 23.08.2019 a 26.08.2019 - 27.08.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S                     1. kurz
4. Teoretická príprava 09.08.2019 - 22.08.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 23.08.2019 a 26.08.2019 - 27.08.2019 SIP Strečno

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5103

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie