ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Aktualizované 21.06.2019 - kontakt.osoba: Breštenská


aktualizované 21.08.2019

Kontaktná osoba: Mgr. Breštenská Monika, tel.: 02/20295013, brestenska.monika@zsr.sk

P.č.

Názov kurzu

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

3.

Kurz na OS č. 42 ´´ Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky´´

12.08.2019 - 06.09.2019

30.08.2019; 04.09.2019- 06.09.2019

11.09.2019- 12.09.2019

IV BA

4.

Kurz na OS č. 18 ,, Nákladná doprava´´ 1. kurz

05.08.2019- 28.08.2019

15.08.2019 - 16.08.2019; 30.08.2019; 02.09.2019 - 27.09.2019

30.09.; 01.10.2019 - 02.10.2019

IV BA

5.

Kurz na OS č. 15 ´´ Malá dopravná´´ 4. kurz

06.08.2019 -12.09.2019

09.08.2019; 30.08.2019; 13.09.2019 - 24.09.2019

25.09.2019- 27.09.2019

IV KE

6.

Kurz na OS č. 52 ,, Vozmajster pre nákladné vlaky´´

November 2019

IV BA - na dochádzku

6.

Kurz na OS č. 34,, Špecialista železničných tratí a stavieb´´

16.09.2019 -21.11.2019

25.09.-27.09.2019; 22.11.09.12.2019

16.12.2019- 18.12.2019

IV KE

7.

Kurz na OS č. 19 ´´ Veľká dopravná´´ 3. kurz

16.09.2019 - 12.11.2019

04.11. -.08.11.2019 14.11.2019 - 19.11.2019

20.11.2019 - 22.11.2019

IV BA

8.

Kurz na OS č. 15 ´´ Malá dopravná´´ 5. kurz

28.10.2019 - 06.12.2019

11.11.2019- 15.11.2019; 09.12.2019- 13.12.2019

16.12.2019 - 18.12.2019

IV BA

9.

Kurz "Poučená osoba - osoba odborne ..." §23, typ 10

Január 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stiahnuť súbor

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5013

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie