ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

2. kvartál


Kurz na OS číslo 19 "Veľká dopravná" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 13.05.2019 - 28.06.2019 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 01.07.-04.07.2019; 08.07.-12.07.2019; 15.07.2019 IV BA/SIP Strečno
Odborná skúška 16.07.2019 - 18.07.2019 IV BA/SIP Strečno
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky 1. kurz
3. Teoretická príprava 08.04.2019 - 26.06.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 01.07.2019 - 03.07.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"
4. Teoretická príprava 11.02.2019 - 04.06.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 03.06.2019 - 05.06.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 51 "Vozmajster pre osobné vlaky" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 09.09.2019 - 25.09.2019 SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 26.09.2019 - 08.10.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 09.10.2019 - 11.10.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 3. kurz  (pokrač. z r. 2018)
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
6. Teoretická príprava 04.04.2019 - 28.05.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 29.05.2019 - 31.05.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 1. kurz
7. Teoretická príprava 25.03.2019 - 17.06.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 18.06.2019 - 20.06.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E   4. kurz      (pokrač. z r. 2018)
8. Teoretická príprava 03.04.2019 - 16.04.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.04.2019 - 18.04.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S   4. kurz      (pokrač. z r. 2018)
9. Teoretická príprava 03.04.2019 - 16.04.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.04.2019 - 18.04.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES 4. kurz      (pokrač. z r. 2018)
10. Teoretická príprava 06.05.2019 - 22.05.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 23.05.2019 - 24.05.2019 SIP Strečno

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail:
brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5103

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie