ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

2. kvartál


Kurz na OS 15 "Malá dopravná" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
1. Teoretická príprava 9.4.-17.5.2018 IV Košice
Výcvik pred skúškou 30.4.,7.,18.,21.-29.5.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 30.5.-1.6.2018 IV Košice
Kurz na OS 18 "Nákladná doprava" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
2. Teoretická príprava 9.-27.4.2018 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 30.4.,2.,4.,7.5.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 9.-11.5.2018 IV Bratislava
Kurz "Poučená osoba, ktorá môže samostatne pracovať alebo riadiť práce na žel. ...“ §23, typ 10 - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
3. Teoretická príprava 16.-20.4.2018 IV Bratislava
Kurz na OS 24/B2 - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
4. Teoretická príprava 9.5.-17.7.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 18.-20.7.2018 SIP Strečno
Blok 4M
4. Teoretická príprava 24.7.-21.8.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 22.-24.8.2018 SIP Strečno
Blok 3E
4. Teoretická príprava 23.8.-12.9.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 13.-14.9.2018 SIP Strečno
Blok 3S
4. Teoretická príprava 23.8.-12.9.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 13.-14.9.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
4. Teoretická príprava 17.-28.9.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 1.-3.10.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 19 "Veľká dopravná" - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 9.5.-28.6.2018 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 29.6.,2.-13.7.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 16.-18.7.2018 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS 24/B1 - 2. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
6. Teoretická príprava 14.5.-23.7.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 24.-26.7.2018 SIP Strečno
Blok 4M
6. Teoretická príprava 30.7.-20.9.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 24.-26.9.2018 SIP Strečno
Blok 3E
6. Teoretická príprava 1.-18.10.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 22.-23.10.2018 SIP Strečno
Blok 3S
6. Teoretická príprava 1.-18.10.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 22.-23.10.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
6. Teoretická príprava 24.10.-4.12.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 5.-7.12.2018 SIP Strečno

Objednávky na teoretickú prípravu:

Golhová Mária, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: golhova.maria@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5602, 0911105685

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2018.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie