ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

1. kvartál


Kurz na OS 24/B2 - 4. kurz
(pokrač. z roku 2017)
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 1,7,8
1. Teoretická príprava 27.11.2017-7.2.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 8.2.-9.2.,12.2.2018 SIP Strečno
Blok 4M
1. Teoretická príprava 13.2.-9.3.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 12.-14.3.2018 SIP Strečno
Blok 3E
1. Teoretická príprava 15.-28.3.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 29.3.,3.-5.4.2018 SIP Strečno
Blok 3S
1. Teoretická príprava 15.-28.3.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 29.3.,3.-5.4.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
1. Teoretická príprava 6.-19.4.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 23.-25.4.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 24/B2 - 3. kurz
(pokrač. z roku 2017)
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 3E
2. Teoretická príprava 2.-15.1.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 16.-17.1.2018 SIP Strečno
Blok 3S
2. Teoretická príprava 2.-15.1.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 16.-17.1.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
2. Teoretická príprava 18.-31.1.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 1.-2.2.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 24/B1 - 3. kurz
(pokrač. z roku 2017)
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 4M
3. Teoretická príprava 8.1.-15.2.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 19.-21.2.2018 SIP Strečno
Blok 3E
3. Teoretická príprava 22.2.-14.3.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 15.-16.3.2018 SIP Strečno
Blok 3S
3. Teoretická príprava 22.2.-14.3.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 15.-16.3.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
3. Teoretická príprava 19.3.-4.5.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 9.-11.5.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 15 "Malá dopravná" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
4. Teoretická príprava 8.1.-8.2.2018 IV Košice
Výcvik pred skúškou 9.-22.2.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 23.2.,26.-27.2.2018 IV Košice
Kurz na OS 34 "Špecialista žel. tratí a stavieb" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
5. Teoretická príprava 15.1.-16.3.2018 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 17.3.-10.4.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 11.-13.4.2018 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS 42 "Kontrola a údržba zab.techniky" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
6. Teoretická príprava 22.1.-7.2.2018 ÚZ Starý Smokovec/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 8.-14.2.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 15.-16.2.2018 ÚZ Starý Smokovec/SIP Strečno
Kurz na OS 19 "Veľká dopravná" - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
7. Teoretická príprava 5.2.-23.3.2018 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 26.3.-10.4.2018 VOJ/Firma
Odborná skúška 11.-13.4.2018 IV BA/SIP Strečno
Kurz na OS 24/B1 - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
8. Teoretická príprava 19.3.-6.6.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 7.-8.,11.6.2018 SIP Strečno
Blok 4M
8. Teoretická príprava 12.6.-27.7.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 30.7.-1.8.2018 SIP Strečno
Blok 3E
8. Teoretická príprava 6.-24.8.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 3.-4.9.2018 SIP Strečno
Blok 3S
8. Teoretická príprava 6.-24.8.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 3.-4.9.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
8. Teoretická príprava 6.9.-24.10.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 25.-26.,28.10.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 24/B2 - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
9. Teoretická príprava 5.3.-15.5.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 15.-17.5.2018 SIP Strečno
Blok 4M
9. Teoretická príprava 18.5.-11.6.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 12.-14.6.2018 SIP Strečno
Blok 3E
9. Teoretická príprava 15.-28.6.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 29.6.,2.-3.7.2018 SIP Strečno
Blok 3S
9. Teoretická príprava 15.-28.6.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 29.6.,2.-3.7.2018 SIP Strečno
Blok 3ES
9. Teoretická príprava 4.-19.7.2018 SIP Strečno
Odborná skúška 20.,23.-24.7.2018 SIP Strečno
Kurz na OS 25/B2 - 1. kurz
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Blok 2,1,7,8
10. Teoretická príprava 15.3.-15.6.2018 IV Košice
Odborná skúška 19.-21.6.2018 IV Košice

Objednávky na teoretickú prípravu:

Golhová Mária, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: golhova.maria@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5602, 0911105685

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2018.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie