ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

1. kvartál


Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 52 "Vozmajster"
1. Teoretická príprava 11.02.2019 - 05.03.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 22,03,2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 42 "Kontrola a údržba zabezpečovacej techniky" 1. kurz
2. Teoretická príprava 25.03.2019 - 10.04.2019 SIP Strečno
Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku 11.04.2019 - 18.04.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 29.04.2019 - 30.04.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 3. kurz (pokrač. z r. 2018)
4. Teoretická príprava 14.01.2019 - 27.02.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 04.03.2019 - 06.03.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 3. kurz  (pokrač. z r. 2018)
5. Teoretická príprava 07.03.2019 - 28.03.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 01.04.2019 - 03.04.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 3. kurz (pokrač. z r. 2018)
6. Teoretická príprava 07.03.2019 - 29.03.2019  
Odborná skúška 01.04.2019 - 03.04.2019  
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E 3. kurz (pokrač. z r. 2018)
7. Teoretická príprava 02.01.2019 - 16.01.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.01.2019 - 18.01.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S 3. kurz (pokrač. z r. 2018)
8. Teoretická príprava 02.01.2019 - 16.01.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 17.01.2019 - 18.01.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES 3. kurz (pokrač. z r. 2018)
9. Teoretická príprava 21.01.2019 - 01.02.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 04.02.2019 - 06.02.2019 SIP Strečno
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 1,7,8   4. kurz  (pokrač. z r. 2018)
10. Teoretická príprava 3.12.2018 - 18.02.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 26.02.2019 - 27.02.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M   4. kurz     (pokrač. z r. 2018)
11. Teoretická príprava 28.02.2019 - 29.03.2019 SIP Strečno
Odborná skúška 01.04.2019 - 02.04.2019 SIP Strečno
Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"
12. Teoretická príprava 11.02.2019 - 04.06.2019 SIP Strečno/ IV KE
Odborná skúška 03.06.2019 - 05.06.2019 SIP Strečno/ IV KE
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 15 "Malá dopravná" - 1. kurz                                  
13. Teoretická príprava 07.01.2019 - 07.02.2019 IV Košice
Výcvik pred skúškou 08.02.2019 ; 11.02.-21.02.2018 IV Košice
Odborná skúška 25.02.2019 a 27.02.2019 IV Košice
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 15 "Malá dopravná" - 1. kurz
14. Teoretická príprava 07.01.2019 - 07.02.2019 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 08.02.2019 ; 11.02.-21.02.2018 IV Bratislava
Odborná skúška 25.02.2019 a 27.02.2019 IV Bratislava
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 19 "Veľká dopravná" - 1. kurz
15. Teoretická príprava 04.02.2019 - 22.03.2019 IV BA/SIP Strečno
Výcvik pred skúškou 25.03.-29.03.2019 ; 01.04.-09.04.2019 IV BA/SIP Strečno
Odborná skúška 10.04.2019 - 12.04.2019 IV BA/SIP Strečno
 
Školenie/skúška Dátum Miesto konania
Kurz na OS číslo 15 "Malá dopravná" - 2. kurz            
16. Teoretická príprava 06.03.2019 - 11.04.2019 IV Bratislava
Výcvik pred skúškou 15.03.2019; 22.03.2019;  29.03.2019; 12.04.2019; 15.04.-18.04.2019; 23.-24.04.2019 IV Bratislava
Odborná skúška 25.04.2019 - 26.04.2019 IV Bratislava

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5103

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie