ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Aktualizované 21.06.2019 - kontakt.osoba: Kováčová


Aktualizované 21.06.2019

Kontaktná osoba: Mgr. Kováčová Alena, tel.: 02/20295113, kovacova.alena1@zsr.sk

P.č.

Názov kurzu

Teoretická príprava od/do

Výcvik pred OS na VOJ/ činnosť na pracovisku

Odborná skúška

Miesto realizácie

1.

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 3. kurz (pokrač. z r. 2018)

14.01.2019 - 27.02.2019

 

04.03.2019 - 06.03.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 3. kurz  (pokrač. z r. 2018)

07.03.2019 - 28.03.2019

 

01.04.2019 - 03.04.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 3. kurz (pokrač. z r. 2018)

07.03.2019 - 29.03.2019

 

01.04.2019 - 03.04.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 3. kurz  (pokrač. z r. 2018)

04.04.2019 - 28.05.2019

 

29.05.2019 - 31.05.2019

SIP Strečno

2.

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 1. kurz

25.03.2019 - 17.06.2019

 

18.06.2019 - 20.06.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 1. kurz

08.07.2019 - 13.08.2019

 

14.08.2019 - 16.08.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 1. kurz

19.08.2019 - 04.09.2019

 

09.09.2019 - 11.09.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 1. kurz

19.08.2019 - 04.09.2019

 

09.09.2019 - 11.09.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 1. kurz

23.09.2019 - 22.10.2019

 

28.10.2019 - 30.10.2019

SIP Strečno

3.

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 2. kurz

03.06.2019 - 22.08.2019

 

26.08.2019 - 28.08.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 2. kurz

02.09.2019 - 11.10.2019

 

14.10.2019 - 16.10.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3E 2. kurz

17.10.2019 - 11.11.2019

 

12.11.2019 - 13.11.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3S 2. kurz

17.10.2019 - 11.11.2019

 

12.11.2019 - 13.11.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 3ES 2. kurz

14.11.2019 - 20.12.2019

 

január 2020

SIP Strečno

4.

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 3. kurz

23.09.2019 - 02.12.2019

 

03.12.2019 - 05.12.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 4M 3. kurz

od 09.12.2019

 

 -

SIP Strečno

5.

Kurz na OS číslo 24/B1- Blok 2,1,7,8 4. kurz

od 17.11.2019

 

 -

SIP Strečno

6.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E 3. kurz (pokrač. z r. 2018)

02.01.2019 - 16.01.2019

 

17.01.2019 - 18.01.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S 3. kurz (pokrač. z r. 2018)

02.01.2019 - 16.01.2019

 

17.01.2019 - 18.01.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES 3. kurz (pokrač. z r. 2018)

21.01.2019 - 01.02.2019

 

04.02.2019 - 06.02.2019

SIP Strečno

7.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 1,7,8   4. kurz  (pokrač. z r. 2018)

3.12.2019 - 18.02.2019

 

19.02.2019 - 20.02.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M   4. kurz     (pokrač. z r. 2018)

21.02.2019 - 22.03.2019

 

25.03.2019 - 26.03.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E   4. kurz      (pokrač. z r. 2018)

27.03.2019 - 09.04.2019

 

10.04.2019 - 11.04.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S   4. kurz      (pokrač. z r. 2018)

27.03.2019 - 09.04.2019

 

10.04.2019 - 11.04.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES 4. kurz      (pokrač. z r. 2018)

12.04.2019 - 14.05.2019

 

14.05.2019 - 16.05.2019

SIP Strečno

8.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky 1. kurz

08.04.2019 - 26.06.2019

 

01.07.2019 - 03.07.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M                    1. kurz

08.07.2019 - 31.07.2019

 

06.08.2019 - 08.08.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3E                     1. kurz

09.08.2019 - 22.08.2019

 

23.08.2019 a 26.08.2019 - 27.08.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3S                     1. kurz

09.08.2019 - 22.08.2019

 

23.08.2019 a 26.08.2019 - 27.08.2019

SIP Strečno

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 3ES                   1. kurz

02.09.2019 - 16.09.2019

 

17.09.2019 - 19.09.2019

SIP Strečno

9.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 4M                     2. kurz

18.11.2019 - 20.12.2019

 

január 2020

SIP Strečno

10.

Kurz na OS číslo 24/B2- Blok 2,1,7,8 + vlečky  3. kurz

od 04.11.2019

 

 

SIP Strečno

11.

Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"

11.02.2019 - 04.06.2019

 

03.06.2019 - 05.06.2019

SIP Strečno/ IV KE

12.

Kurz na OS číslo 25/ B2 - "Rušňovodič- Traťový strojník"

02.09.2019 - 11.12.2019

 

16.12.2019 - 18.12.2019

IV Bratislava

stiahnuť súbor

 

Objednávky na teoretickú prípravu:

Breštenská Monika, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: brestenska.monika@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5013

Kováčová Alena, Mgr.

Odd. vzdelávania a marketingu

ŽSR, ÚIVP
Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: kovacova.alena1@zsr.sk
Tel.: 02/2029 5113

 

ŽSR ÚIVP si vyhradzuje právo na zmenu termínov, miesta konania, ceny a rozsahov VVA. Skutočná cena za poskytnuté služby bude stanovená na základe rozvrhu hodín a skutočne odobratých služieb ubytovania a stravovania.

Bližšie informácie o uvedených vzdelávacích aktivitách nájdete v Ponukovom katalógu služieb. Ponuka platí do: 31.12.2019.

Objednávky na psychologické vyšetrenie:

Región Bratislava

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Šancová 102/A
831 04 Bratislava

E-mail: psychologia.bratislava@zsr.sk
Tel.: 02/2029 2822
Tel.: 02/2029 4151
Mobil: 0903 254 403

Región Zvolen

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Masarykova 294/3
960 02 Zvolen

E-mail: psychologia.zvolen@zsr.sk
Tel.: 045/229 3267
Mobil: 0914 321 329

 

Región Košice

ŽSR, ÚIVP, ZPP

Staničné námestie 11
040 01 Košice

E-mail: psychologia.kosice@zsr.sk
Tel.: 055/229 2721
Tel.: 055/229 2722

Na stiahnutie