ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - 2020


Pozastavenie vykonávania lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení

Oznamujeme všetkým zamestnancom, že až do odvolania sa pozastavuje vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok, odborných skúšok a všetkých školení, vrátane školení vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Usmernenie R ÚIVP k realizácii vybraných vzdelávacích akcií v obmedzenom režime

Zamestnancom, ktorým končí platnosť zdravotnej a odbornej spôsobilosti, táto bude predĺžená a bližšie podrobnosti budú vydané samostatným usmernením po obdržaní rozhodnutia ministra dopravy a výstavby SR.

                                                                                                                                                                                                                                         

Doplnené vzdelávacie aktivity na mesiac marec 2020 (odkazom na súbor vyhlášky) pre všetky Inštitúty vzdelávania a ich školiace strediská.