ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Vzdelávacie aktivity - 2020


Pokyny k realizácii odbornej a psychickej spôsobilosti

                                                                                                                                                                                                                                         

Doplnené vzdelávacie aktivity na mesiac marec 2020 (odkazom na súbor vyhlášky) pre všetky Inštitúty vzdelávania a ich školiace strediská.