ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Pravidelné školenie PTK 1.polrok 2017


Ponuka na realizáciu pravidelného školenia za prvý polrok 2017 na udržiavanie odbornej spôsobilosti PTK.