ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Pravidelné školenie PTK 1.polrok 2019


Ponuka na realizáciu pravidelného školenia za prvý polrok 2019 na udržiavanie odbornej spôsobilosti PTK.