ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Pokyny k realizácii odbornej a psychickej spôsobilosti