ŽSR Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie

Objednávanie predpisov


ŽSR CLaO, Dotačný sklad 2101
Nám. Franza Liszta 1, 811 04 Bratislava
p. Hanesová Jana, tel. 02/2029 5285