Železnice Slovenskej republiky


Magnetka s fotografiou s logom ŽSR


Magnetka s fotografiou s logom ŽSR

Ohybná magnetka s uvedenou fotografiou a logom ŽSR. Rozmer magnetky v mm: 75x45

0,50 €

Právne dokumenty