Železnice Slovenskej republiky


Poskytovanie dát o verejnej doprave


09.06.2017

Pre technologický magazín Živé.sk by som sa rád opýtal niekoľko otázok k poskytovaniu dát o verejnej doprave:

1. Poskytujete dáta o dopravných spojeniach (cestovné poriadky, informácie o meškaní) na verejné spracovanie používateľom či firmám, aby ich mohli využiť na vytvorenie vlastnej aplikácie alebo webu – napríklad pre vyhľadanie spojenia, mapu spojov, ekonomické analýzy atď.?

Áno, ŽSR poskytujú pre verejnosť informácie v elektronickej ďalej spracovateľnej forme. Pre verejnosť poskytujeme výhradne dáta vlakov osobnej dopravy. 

2. Ak áno, ktoré poskytujete a ktoré nie (napríklad dáta cestovných poriadkov, trasy, GPS aktuálna poloha...)?

ŽSR poskytujú tieto dáta :

Kmeňové dáta cestovných poriadkov - možnosť tvorby vyhľadávača vlakových spojení. 

Aktuálna poloha vlaku. 

Meškanie vlaku.  

Zároveň na web stránkach ŽSR poskytujeme informácie v grafickej podobe o polohe a meškaní vlakov osobnej dopravy a informácie  z tabúľ odchodov vlakov z jednotlivých železničných staníc. 

3- Aké ďalšie dáta by ste mohli v budúcnosti poskytovať?

O ďalších zatiaľ ŽSR neuvažujú a na iné nie je ani požiadavka od verejnosti. 

4. Čo musí záujemca spraviť, aby dáta získal? Poskytujete ich verejne alebo na požiadanie?

Dáta určené pre ďalšie spracovanie poskytujeme na základe žiadosti,  ktorú  musí predložiť záujemca na ŽSR. Dáta sú poskytované prostredníctvom štandardných web služieb (webservices).      

5. Ak dáta neposkytujete, prečo?

Bezpredmetné. 

Právne dokumenty