Železnice Slovenskej republiky


Nehody a mimoriadne udalosti na tratiach ŽSR za 48. týždeň


04.12.2017

V uplynulom týždni Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali jednu zrážku civilnej osoby s vlakom. K zrážke došlo v piatok o 14.03 hod. v Železničnej stanici (ŽST) Bratislava-Petržalka. Nákladný vlak zrazil ženu neoprávnene prechádzajúcu cez koľajisko. Dva vlaky osobnej dopravy boli z dôvodu nehody odrieknuté v úseku Bratislava-Petržalka – Kittsee (Rakúsko). Zmeškaný bol jeden osobný vlak.

ŽSR v 48. týždni evidovali 4 zrážky motorového vozidla s vlakom na priecestí. K zrážkam došlo v úseku Tvrdošín – Trstená, Nové Košariská – Kvetoslavov, Drienovská Nová Ves – Prešov a v ŽST Poprad-Tatry. V ŽST Poprad-Tatry došlo k zrážke na zabezpečenom priecestí. Do auta narazil nákladný vlak. K zraneniu účastníkov nehody našťastie nedošlo. Doprava bola v danom úseku prerušená zhruba hodinu a dva vlaky osobnej dopravy boli nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD). Osobný vlak na nezabezpečenom priecestí medzi ŽST Tvrdošín – Trstená narazil do auta. K zraneniu účastníkov nedošlo. Ďalšia zrážka sa odohrala v úseku Nové Košariská – Kvetoslavov, kde nákladný vlak narazil na zabezpečenom priecestí do auta, našťastie tiež nedošlo k zraneniam. Odrieknuté boli štyri vlaky a boli nahradené NAD. V úseku Drienovská Nová Ves – Prešov došlo na zabezpečenom priecestí k zrážke domiešavača s osobným vlakom. Pri nehode došlo k zraneniu vodiča vozidla, cestujúci ani rušňovodič sa nezranili. Odrieknuté boli 3 osobné vlaky.  

Okrem týchto nehôd došlo k mimoriadnej situácii na priecestí v úseku Galanta – Gáň. Pri prechode cez priecestie sa zakliesnilo do trakčného vedenia nakladacie rameno vozidla, pridržiavajúce vianočný stromček, ktorý bol prevážaný ako vianočná výzdoba do dediny Gáň. Pri pokuse o vycúvanie došlo k poškodeniu vedenia nad oboma koľajami.

Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať IZS na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia a vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť. Následky takejto zrážky ŽSR v júni tohto roka prezentovali v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na priecestiach ILCAD simulovanou zrážkou koľajových vozidiel a cestného vozidla na priecestí pri relatívne nízkej nárazovej rýchlosti.

Osoby pohybujúce sa v koľajisku, často pod vplyvom alkoholu, boli zaznamenané aj v minulom týždni.  Výpravca v ŽST Holíč nad Moravou spozoroval muža ležiaceho v koľajisku. Po obhliadke zistil, že ide o muža pod vplyvom alkoholu. Po príchode mestskej polície bola osoba vyvedená z koľajiska. Pri prechádzaní cez priechod koľaji v ŽST Levice muž pod vplyvom alkoholu spadol a spôsobil si poranenie hlavy. Zranený bol odvezený do nemocnice na ošetrenie. Rušňovodič nákladného vlaku v úseku Kráľova Lehota – Východná ohlásil civilnú osobu v koľajisku. Na žiadosť polície bola v danom úseku obojsmerne znížená rýchlosť vlakov na 30 km/h. Okrem pohybu civilných osôb v koľajisku došlo k nevoľnosti a strate vedomia cestujúceho v koľajisku ŽST Veľký Horeš počas čakania na osobný vlak. Po príchode privolanej RZP odmietol ošetrenie a opustil priestory ŽST.

V 48. týždni vandali poškodili alebo znehodnotili grafitmi viacero objektov. V ŽST Myjava grafitmi znečistili vozňovú skriňu motorovej jednotky. Dozorkyňa výhybiek v ŽST Varín zistila poškodenie vchodových dverí do stanice zo strany nástupištia. Rušňovodič vlaku osobnej dopravy spozoroval v  ŽST Bratislava hlavná stanica v tuneli aktivitu sprejerov, do tunela bola vyslaná hliadka PZ SR. Jazda vlakov v tuneli bola zastavená na štvrť hodinu. Cestujúceho pod vplyvom alkoholu vylúčili z prepravy v ŽST Slovenské Nové Mesto, pretože verbálne a fyzicky napádal cestujúcich a službukonajúcu výpravkyňu a poškodzoval inventár čakárne. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy.

 Kategorizované udalosti

(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

27.11.2017

15:40 h

Podbrezová

Pri posune došlo k rozrezaniu výhybky č. 16. Odrieknutý vlak: Os 7415 v úseku Dubová – Brezno.

2 vlaky / 82 minút

28.11.2017 04:45 h

Markušovce - Spišské Vlachy

Zistený lom koľajnice.

10 vlakov / 203 minút

28.11.2017

02:15 h

Výhybňa Paludza - Liptovská Teplá

Počas jazdy vlaku R 614 ZSSK došlo k poškodeniu zberača na rušni a trakčného vedenia. Prerušená doprava v úseku Výhybňa Paludza - Liptovská Teplá úplne do 03:56 h, čiastočne do 08:37 h.

19 vlakov / 450 minút

01.12.2017

10:12 h

Poprad-Tatry

Počas jazdy vlaku Mn 82161 ZSSKC došlo na aktívnom priecestí (svetelné bez závor) k zrážke s CMV Škoda Octavia. Ku zraneniu účastníkov nehody nedošlo. Prerušená doprava v úseku Poprad-Tatry - Matejovce pri Poprade v čase od 10:12 do 11:01 h. Vlaky Os 8309 a 8308 v úseku Poprad-Tatry - Studený Potok nahradené NAD.

2 vlaky / 32 minút

01.12.2017

13:09 h

Tvrdošín - Trstená

Počas jazdy vlaku Os 7909 ZSSK došlo na pasívnom priecestí k zrážke s CMV Ford Focus. Ku zraneniu účastníkov nehody nedošlo. Prerušená doprava v čase od 13:09 h do 14:32 h.

2 vlaky / 124 minút

01.12.2017

14:03 h

Bratislava-Petržalka

Vlak Nex 48109 AWT zrazil a zranil civilnú osobu (ženu) neoprávnene prechádzajúcu cez koľajisko. Prerušená doprava v úsekoch Bratislava-Petržalka – Kittsee AT a Bratislava-Petržalka – Rusovce v čase od 14:03 h do 15:36 h. Vlaky REX 7620 a 7625 odrieknuté v úseku Bratislava-Petržalka - Kittsee AT.

1 vlak / 35 minút

02.12.2017

08:50 h

Nové Košariská - Kvetoslavov

Počas jazdy vlaku Nex 41916 MTD došlo na aktívnom priecestí (svetelné bez závor) k zrážke s CMV Mercedes Sprinter. Bez zranenia účastníkov. Prerušenie dopravy v úseku Nové Košariská - Kvetoslavov od 08:50 h do 10:55 h. Vlaky Os 4318, Os 4320, Os 4317, Os 4319 odrieknuté v úseku Nové Košariská - Kvetoslavov a nahradené NAD.

4 vlaky / 245 minút

02.12.2017

15:15 h

Drienovská Nová Ves - Prešov

Počas jazdy vlaku Os 8720 ZSSK došlo na aktívnom priecestí (svetelné bez závor) k zrážke s CMV C-MAN T45 (domiešavač). Pri nehode došlo ku zraneniu vodiča CMV. K zraneniu cestujúcich ani rušňovodiča nedošlo. Prerušenie dopravy v úseku Drienovská Nová Ves - Prešov od 15:20 h do 17:05 h. Odrieknuté vlaky: Os 8727 v úseku Prešov - Košice, Os 8725 a Os 8722 v úseku Prešov - Drienovská Nová Ves a späť.

4 vlaky / 291 minút

 

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

 

Zrazená zver

Pondelok 05:00 h - utorok 05:00 h: 3 ks; utorok 05:00 h - streda 05:00 h: 5 ks, streda 05:00 h - štvrtok 05:00 h: 5 ks, štvrtok 05:00 h - piatok 05:00 h: 10 ks, piatok 05:00 h - sobota 05:00 h: 7 ks, sobota 05:00 h - nedeľa 05:00 h: 4 ks, nedeľa 05:00 h - pondelok 05:00 h: 7 ks.

 

27.11.2017

15:55 h

Kokava nad Rimavicou - Utekáč

Vlak Os 6613 ZSSK zastavil pred prekážkou v priechodnom priereze koľaje - naukladané konáre.

2 vlaky / 10 minút

27.11.2017

17:19 h

Humenné - Petrovce nad Laborcom

PZ SR nahlásený možný pokus o samovraždu. Vlaky vyrozumené o opatrnej jazde.

-

27.11.2017

18:39 h

Levice

Civilná osoba (muž) pri prechádzaní cez priechod koľaji pod vplyvom alkoholu spadol a spôsobil si zranenie hlavy. Odvezený na ošetrenie RZP.

-

27.11.2017

22:05 h

Východná - Štrba

Pri prechode vlaku IC 525 ZSSK bolo zistené poškodené trakčné vedenie.

6 vlakov / 79 minút

27.11.2017

22:09 h

Margecany - Malá Lodina

Počas jazdy vlaku Pn 1. nsl. 67121 ZSSKC  spozoroval rušňovodič závadu na trakčnom vedení.

3 vlaky / 17 minút

28.11.2017

03:30 h

Myjava

Vandalizmus - sprejermi znečistená po jednej strane vozňová skriňa motorovej jednotky.

-

28.11.2017

06:38 h

Veľký Horeš

Náhla nevoľnosť a strata vedomia cestujúceho v koľajisku počas čakania na vlak Os 8801 ZSSK. Výpravcom bola privolaná RZP Kráľovský Chlmec. Po príchode RZP cestujúci odmietol lekárske ošetrenie a opustil priestory ŽST.

1 vlak / 3 minúty

29.11.2017

07:25 h

Sekule

PZ SR ohlásil dopravnú nehodu, osobné vozidlo narazilo do stĺpa výstražníkov na priecestí. Kontrolou zistený mierne ohnutý stojan, zariadenie a signalizácia v činnosti.

1 vlak / 2 minúty

29.11.2017

08:44 h

Bratislava-Rača

Privolaná hliadka PZ SR k zranenému občanovi do čakárne pre cestujúcich. Po príchode hliadky bol tento odvezený RZP na ďalšie ošetrenie. Čakáreň zostala znečistená - uprataná upratovacou firmou.

-

29.11.2017

13:40 h

Holíč nad Moravou

Výpravcom zistená neznáma osoba mužského pohlavia ležiaca v 1. staničnej koľaji. Po obhliadke zistené, že dotyčná osoba je pod vplyvom alkoholu. Ohlásené na Mestskú políciu Holíč, po príchode zobrali osobu z koľajiska a posadili na lavičku vedľa čakárne.

-

29.11.2017

13:45 h

Trnava

Rušňovodič ohlásil únik prevodového oleja z rušňa. Privolaný HaZZ Trnava. Zásah vykonali posypaním Vapexom a podložením zberných nádob pod rušeň.

-

29.11.2017

14:30 h

Varín

Dozorkyňou výhybiek zistené poškodené vchodové dvere do čakárne zo strany od nástupišťa.

-

29.11.2017

14:45 h

Bratislava hlavná stanica

Rušňovodič vlaku REX 1771 RJSK ohlásil aktivitu sprejerov v rovnom tuneli, na zistenie stavu vyslaná hliadka PZ SR. Od 14:57 h do 15:13 h bola zastavená jazda vlakov v tuneli.

-

29.11.2017

15:25 h

Slovenské Nové Mesto

Cestujúci, zjavne pod vplyvom alkoholu, vylúčený z prepravy vlakovým personálom vlaku Os 8811 ZSSK, verbálne a fyzicky napádal cestujúcich na nástupišti, verbálne napadol službukonajúcu výpravkyňu, násilne sa dobíjal do dopravnej kancelárie, kde sa výpravkyňa uzamkla a privolala hliadku PZ SR. Cestujúci kopal do dverí, následne vošiel do čakárne pre cestujúcich a poškodzoval inventár čakárne. K viditeľnému poškodeniu dverí dopravnej kancelárie nedošlo, v čakárni poškodil oznamovaciu tabuľu.

-

29.11.2017

15:25 h

Ilava

Dozorcom dopravne zistené násilne poškodené oplotenie BTS GMS-R neznámou osobou.

-

29.11.2017

15:50 h

Kráľova Lehota - Východná

Rušňovodičom vlaku Nex 49703 ZSSKC ohlásená civilná osoba pohybujúca sa v koľajisku. Na žiadosť PZ SR v čase od 15:56 do 16:15 h znížená rýchlosť vlakov v danom úseku po oboch traťových koľajach na 30 km/h.

2 vlaky / 10 minút

29.11.2017

16:30 h

Čadca - Turzovka

PZ SR nahlásené motorové vozidlo v blízkosti trate. Poslaná hliadka nahlásila vozidlo mimo priechodného prierezu.

-

29.11.2017

18:00 h

Bratislava-Nové Mesto

Porucha posunovacieho rušňa ZSSK.

1 vlak / 20 minút

30.11.2017

08:15 h

Galanta - Gáň

Pri prechode nákladného vozidla prevážajúce vianočný stromček cez priecestie zostalo toto zakliesnené v trakčnom vedení a pri vycúvaní poškodilo vedenie nad oboma traťovými koľajami. Zahájená neplánovaná výluka vedenia nad 1. traťovou koľajou od 08:15 h do 10:07 h a nad 2. traťovou koľajou od 08:15 h do 09:28 h na zistenie skutočnosti a odstránenia závad.

1 vlak / 38 minút

30.11.2017

10:57 h

Trnovec nad Váhom

Po krátkodobom výpadku z verejnej siete došlo k náhlej zmene na vchodovom návestidle 1S, pričom vlak R 835 ZSSK toto návestidlo prešiel cca o rušeň  a jeden vozeň.

1 vlak / 15 minút

30.11.2017

14:22 h

Tisovec - Hnúšťa

Na priecestí zostalo stáť nákladné CMV z dôvodu preklzovania kolies. Vlak Os 6711 ZSSK zostal stáť na zastávke Hnúšťa zastávka, pokiaľ CMV z priecestia neodišlo. Ku kontaktu vlaku s CMV nedošlo.

1 vlak / 7 minút

30.11.2017

16:24 h

Výhybňa Paludza - Liptovská Teplá

Rušňovodič vlaku R 610 ZSSK ohlásil závadu na  trakčnom vedení.

8 vlakov / 57 minút

30.11.2017

17:05 h

Hliník nad Hronom

Zistená krádež liatinového roštu zakrývajúceho jamu pred čakárňou pre cestujúcich.

-

30.11.2017

18:40 h

Vrútky

Zistená krádež jedného kusa napájacieho lana k výhybke.

-

30.11.2017

23:55 h

Galanta

Pri vystupovaní z vlaku Os 4639 ZSSK sa cestujúci pošmykol a spadol. Mal odretú nohu, odmietol ošetrenie.

-

01.12.2017

14:15 h

Vranov nad Topľou - Čierne nad Topľou

Rušňovodič vlaku Os 9114 ZSSK ohlásil civilnú osobu sediacu v blízkosti traťovej koľaje.

-

01.12.2017

16:10 h

Malacky - Veľké Leváre

Rušňovodič vlaku REX 1864 ZSSK ohlásil pohyb koní v blízkosti koľajiska. Ohlásené PZ SR a majiteľovi chovnej stanice.

1 vlak / 3 minúty

01.12.2017

16:25 h

Púchov - Ladce

Počas jazdy vlaku R 608 ZSSK došlo k prasknutiu výplne skla na pravej strane vozňa, hodením kameňa do okna neznámym páchateľom.

1 vlak / 8 minút

02.12.2017

07:25 h

Banská Bystrica

Vlak Os 7404 ZSSK - nemožný pohyb rušňa pre poruchu, vlak v úseku Banská Bystrica - Zvolen osobná stanica odrieknutý.

-

02.12.2017

12:45 h

Kežmarok

Pokladníčka ZSSK nahlásila výtržnosť (bitku) v čakárni. Privolaná hliadka PZ SR, výtržníci opustili priestor čakárne pred jej príchodom.

-

02.12.2017

13:13 h

Výhybňa Paludza

Počas jazdy vlaku IC 522 ZSSK došlo k zmene návestného znaku vchodového návestidla z návesti „Voľno“ na návesť „Stoj“. Vlak zastavil cca 200 m pred návestidlom.

1 vlak / 10 minút

02.12.2017

15:10 h

Bratislava hlavná stanica

Pri odsune súpravy od vlaku Os 3020 ZSSK na Odstavné koľajisko došlo k poškodeniu zberača na rušni a súčasne k poškodeniu trakčného vedenia.

8 vlakov / 77 minút

02.12.2017

16:25 h

Levice

V čakárni pre cestujúcich spadol cestujúci (pod vplyvom alkoholu) a rozbil si hlavu. Privolanou RZP odvezený na ďalšie ošetrenie.

-

03.12.2017

05:45 h

Výhybňa Veľký Slavkov TEŽ

Po nástupe do pracovnej zmeny zistil výpravca vytrhnuté 3 kusy parapetov z okien čakárne a poškodený 1 kus parapetu okna dopravnej kancelárie.

-

03.12.2017

12:50 h

Kapušany pri Prešove

Epileptický záchvat cestujúceho vo vlaku Os 9112 ZSSK. Cestujúcimi vlaku bola privolaná do ŽST Kapušany pri Prešove RZP, ktorá cestujúceho previezla do nemocnice v Prešove.

1 vlak / 9 minút

04.12.2017

04:52 h

Ružomberok - Ľubochňa

Na aktívnom priecestí (svetelné bez závor) došlo k nehode CMV, ktoré následne uviazlo v koľaji, pričom zasahovalo do priechodného prierezu oboch traťových koľají. Na žiadosť PZ SR doprava zastavená od 04:52 h do 05:34 h.

-

 
Právne dokumenty