Železnice Slovenskej republiky


ŽSR začali s modernizáciou v Dolnom Hričove


22.01.2016

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začali s modernizáciou medzistaničného úseku medzi železničnou stanicou Dolný Hričov a zriaďovacou stanicou v Žiline. Od 18. januára sú v ŽST Dolný Hričov realizované prípravné práce, ktoré predchádzajú začiatku dlhotrvajúcich nepretržitých výluk, plánovaných v tomto kalendárnom roku.  

Zhotoviteľ stavby „ŽSR Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. Etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/-Žilina /mimo/)“ - Združenie TEBS má pre ucelenú časť stavby  UČS 51 – ŽST Dolný Hričov naplánované výluky od 18. januára do 31. januára a ďalších 18 dní v mesiaci február. Počas výluk je vykonávaná betonáž základov trakčných podpier (ďalej TP), montáž TP, preves TP, montáž brán. Uvedené prípravné práce sú nevyhnutné pre začatie dlhotrvajúcich nepretržitých výluk, ktoré sú plánované v úseku ŽST Dolný Hričov – Žilina zriaď. st. od 2. marca. do 25. novembra 2016 a v úseku ŽST Bytča – ŽST Dolný Hričov od 19. júna do 30. novembra 2016. 

Účelom modernizácie medzistaničného úseku ŽST Dolný Hričov – Žilina zriaďovacia stanica je zvýšenie traťovej rýchlosti na 160 km/h. Kompletne bude vymenený železničný zvršok, vybudujú sa protihlukové steny, zmodernizuje sa zabezpečovacie zariadenie a zvýši sa komfort a bezpečnosť cestujúcej verejnosti. Zrušením železničných priecestí dôjde k zvýšeniu bezpečnosť cestnej dopravy. 

Hlavné ukazovatele stavby:

 • celková dĺžka modernizovaného úseku 22,702 km
 • rýchlosť 160 km/h
 • dĺžka nových koľají 50613 m, nové výhybky 44 ks
 • 5 nástupíšť + 1 služobné v celkovej dĺžke 2700m
 • rekonštruované mosty                - 9
  nové mosty                   - 7
  nové cestné nadjazdy  - 5
  nové podchody             - 5
  protihlukové steny       - 13113 m
 • v celom úseku nové trakčné vedenie
  nové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenie. 

Stavba „ŽSR Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. Etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/-Žilina /mimo/)“ má podľa platnej Zmluvy o dielo č.ZOD/13038/001 termín ukončenia 6. február 2017. Celkové plánované investície na UČS 51 sú vo výške 26 886 635,68 €, na traťový úsek Dolný Hričov – Žilina je vyčlenená suma 17 755 909,36 €. 

Na trati Žilina zriaď. stanica – Dolný Hričov sa v dňoch 18. – 21. januára 2016 uskutočnili výluky 2.traťovej koľaje a napätia trolejového vedenia. V dňoch 25. – 31. januára 2016, v časoch 8.00 h – 15.00 h., budú v tomto úseku zavedené výluky 1.traťovej koľaje a napätia trolejového vedenia. Vlaky budú medzi stanicami jazdiť obojsmerne, iba po jednej - nevylúčenej traťovej koľaji. Vlaky budú uprednostňované podľa poradia dôležitosti.

V dňoch 30. a 31. januára 2016, v časoch 7.00 h – 13.00 h., dôjde k výluke napájania v trolejovom vedení v celej ŽST Dolný Hričov. Počas týchto výluk budú vlaky osobnej dopravy vytláčané zo stanice hnacími koľajovými vozidlami nezávislej trakcie.

V dňoch 25. – 29. januára 2016 výluky ovplyvnia celkovo 7 osobných vlakov prevádzkovaných štátnym dopravcom ZSSK.  Na trase zo Žiliny do Púchova zasiahne výluka 4 osobné vlaky a v opačnom smere z Púchova do Žiliny 3 osobné vlaky. Vlaky budú v celej, resp. v časti trasy nahradené autobusovou dopravou (NAD). 

V traťovom úseku Žilina – Púchov bude vlak
Os 3352 (Žilina 14:28 – Púchov 15:27) odrieknutý bez náhrady v celom úseku
Os 3353 (Púchov 6:36 – Žilina 7:36) odrieknutý a nahradený NAD v celom úseku
Os 3355 (Púchov 13:16 – Žilina 14:16) odrieknutý a nahradený NAD v celom úseku 

V traťovom úseku Považská Bystrica – Púchov bude vlak
Os 3350 (Považská Bystrica 12:21 – Púchov 12:35) odrieknutý a nahradený NAD 

V traťovom úseku Žilina – Považská Bystrica bude vlak
Os 3307 (Považská Bystrica 7:37 – Žilina 8:22) odrieknutý a nahradený NAD len počas pracovných dní
Os 3310 (Žilina 8:42 – Považská Bystrica 9:28) odrieknutý a nahradený NAD len počas pracovných dní
Os 3320 (Žilina 13:42 – Považská Bystrica 14:28) odrieknutý a nahradený NAD 

Upozornenie: Pri NAD vlakov Os 3310 a Os 3320 pre cestujúcich z tarifných bodov Horný Hričov, Dolný Hričov a Považská Teplá nie je v Považskej Bystrici zabezpečený prestup z autobusov na pokračujúce kmeňové vlaky Os 3310 a 3320. 

V železničných staniciach Púchov, Považská Bystrica, Žilina a na železničnej zastávke Milochov budú autobusy NAD zastavovať pred výpravnými budovami. 

Náhradné zastávky pre NAD budú zriadené pre tarifné body :
    - železničná zastávka Nosice – zastávka SAD „Púchov, Nosice, požiarna zbrojnica“,
    - železničná stanica Považská Teplá :
            – zastávka SAD „Považská Teplá, motorest“ v smere Púchov – Žilina,
            – na hlavnej ceste v obci Považská Teplá pred motorestom v smere Žilina – Púchov,
    - železničná zastávka Plevník - Drienové – zastávka SAD „Plevník, železničná stanica“,
    - železničná zastávka Predmier – zastávka SAD „Predmier, roľnícke družstvo“, na hlavnej ceste,
    - železničná stanica Dolný Hričov – zastávka SAD „Dolný Hričov, železničná stanica“,
    - železničná zastávka Horný Hričov – zastávka SAD „Horný Hričov, hostinec“,
    - železničná stanica Bytča – zastávka SAD „Bytča, Hrabové, železničná stanica“

ŽSR prosia cestujúcu verejnosť o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým dochádza v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hláseniach staničného rozhlasu v železničných staniciach.

Právne dokumenty