Železnice Slovenskej republiky


Vysoké Tatry/ plánované investície


25.04.2016

Poprosím aj o info, či ŽSR tento rok plánujú investovať do rekonštrukcie, príp. modernizácie staničných budov, priecestí... vo Vysokých Tatrách (poprosím konkretizovať, čo všetko bude v rámci prác realizované a samozrejme aj koľko to bude stáť a kedy počítate s realizáciou).  

Investície plánované dodávateľským spôsobom na rok 2016.

- Tatranská Polianka, KR (komplexná rekonštrukcia) budovy – PD (projektová dokumentácia) je spracovaná, vydané stavebné povolenie. Prebieha verejné obstarávanie (VO) na výber zhotoviteľa stavby. Predpoklad začatia realizácie je v roku 2016.
- ŽST Štrba, KR pohyblivých schodov - (Od 13. 1. 2016 prebieha VO na výber zhotoviteľa pre spracovanie PD)

Investície zaradené v pláne komplexných rekonštrukcii (KR) hospodárskym spôsobom (HS) na rok 2016.

- TM (budova trakčnej meniarne) Štrba, KR rampy - realizácia prác do 31. 12. 2016.
- Zastávka Štrba – prístrešok pre cestujúcich. Realizácia prác do 31. 12. 2016.

Opravné práce dodávateľským spôsobom na rok 2016.

- ŽST Štrba, hala OŽ (ozubnicová železnica) - nátery (fasády, oceľových a drevených prvkov), výmena okien, dverí, strešnej krytiny a drobné stavebné úpravy (napr. omietky a náter stien v hale OŽ a pod.)
- ŽST Štrbské Pleso - nátery (fasády, oceľových a drevených prvkov), výmena okien, dverí. Predpoklad realizácie v roku 2016.

Právne dokumenty