Železnice Slovenskej republiky


Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany


19.03.2015

Ako s elektrifikáciou trate Leopoldov – Šurany?

V súčasnosti stále prebieha spracovanie Štúdie realizovateľnosti a proces EIA projektu Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany, ktorý má byť ukončený v roku 2015. Následne je plánované pokračovať v spracovaní projektovej dokumentácie všetkých stupňov od dokumentácie pre územné rozhodnutie až po dokumentáciu pre výber zhotoviteľa v horizonte roku 2018. V prípade úspešného schválenia  projektovej dokumentácie, rozhodnutia MDVRR SR a vysúťaženia zhotoviteľa, by sa projekt realizoval v rokoch 2019-2022.

Právne dokumenty