Železnice Slovenskej republiky

Závod protipožiarnej ochrany železníc


21.08.2014

Chcem sa opýtať, ak bol Závod protipožiarnej ochrany železníc tohto roku zrušený, pri požiaroch na železnici už nebudú zasahovať príslušníci ZPOŽ ale príslušníci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky?
Áno, máte pravdu. V tomto roku došlo zo strany Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k zrušeniu organizačného útvaru - Závod protipožiarnej ochrany železníc (ZPOŽ). Časť zamestnancov bývalej ZPOŽ prevzala aj s technikou Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. (ZSSK). V ZPOŽ bolo zamestnaných celkom 222 ľudí. Tri hasičské útvary prevzalo ZSSK Slovensko formou prechodu práv a povinností. V prípade požiaru zasahujú príslušníci Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky, prípadne za asistencie zložiek „ZPOŽ“ ZSSK, podľa lokalizácie.