Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 2. 5. do 30. 5. 2022


01.06.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) 13 zrážok vlaku s osobami, z toho až 11 smrteľných a 6 zrážok vlaku s motorovým vozidlom.

Dňa 5. mája v úseku Holíč nad Moravou – Holíč nad Moravou št. hr. vlak narazil do motorového vozidla na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0002. K zraneniu osôb nedošlo a nebolo poškodené ani zariadenie ŽSR. Dňa 6. mája v úseku Komárno – Komárno št. hr. loď narazila na rieke Dunaj do piliera železničného mosta. Doprava bola prerušená do zistenia stavu mosta, udalosť sa zaobišla bez vplyvu na osobnú dopravu. Dňa 9. mája sa v úseku Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok traktor pri jazde cez priecestie s JIČ SP0148 vyhýbal protiidúcemu motorovému vozidlu a zachytil stojan a závoru priecestného zabezpečovacieho zariadenia (PZZ), pričom značne poškodil zariadenie PZZ. Dňa 11. mája počas jazdy vlaku došlo na vchodovom zhlaví Bratislava-predmestie k vykoľajeniu 3 prázdnych vozňov. Dňa 13. mája vlak v úseku Kežmarok – Studený Potok narazil na priecestí s JIČ SP0272 do vlečky ťahanej traktorom. Nárazom došlo k zakliesneniu vlečky do obecného zábradlia pri PZZ, čím zasahovala do priechodného prierezu koľaje. Dňa 15. mája počas jazdy vlaku v úseku Košice – Barca došlo na priecestí s JIČ SP1315 k stretu s motorovým vozidlom. K zraneniu osôb a k poškodeniu železničnej infraštruktúry nedošlo. Dňa 16. mája počas jazdy osobného vlaku v úseku Mníchova Lehota – Bánovce nad Bebravou došlo na priecestí s JIČ SP1896 k zrážke s motorovým vozidlom. Pri zrážke došlo k poraneniu vodičky a ťažkému zraneniu spolujazdkyne, ktorá bola následne odvezená vrtuľníkom záchrannej služby. Dňa 20. mája osobný vlak v úseku Turzovka – Čadca zrazil dva kone. Toho istého dňa osobný vlak v úseku Tatranská Lomnica – Stará Lesná zrazil medveďa. Následne došlo k vykoľajeniu rušňa jednou nápravou. Dňa 21. mája bol v úseku Moldava nad Bodvou – Výh. Drienovec počas výkopových prác nájdený nevybuchnutý ručný granát. Nájdená munícia odnesená na zneškodnenie privolaným pyrotechnikom. Udalosť sa zaobišla bez poškodenia infraštruktúry a vplyvu na dopravu. Dňa 27. mája počas jazdy osobného vlaku v Turzovke došlo na priecestí s JIČ SP0071 k zrážke s motorovým vozidlom. K zraneniu osôb vo vlaku nedošlo, vodička motorového vozidla bola v šoku a bola jej poskytnutá prvá pomoc.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 2. mája v Markušovciach bola počas kontrolnej činnosti kontrolórom trate zistená krádež vodivých prepojok z výhybiek č. 1, 2, 2 ,3 , 4 a 6. Dňa 5. mája v úseku Cífer – Šenkvice rušňovodič vlaku ohlásil cudzie predmety v koľajisku na zastávke Báhoň. V ten istý deň počas jazdy osobného vlaku v úseku Prešov – Veľký Šariš došlo k narazeniu do pneumatík poukladaných na traťovej koľaji. Dňa 7. mája rušňovodič osobného vlaku v úseku Vrútky – Martin nahlásil kamene na koľaji. Dňa 12. mája v úseku Malé Straciny – Nógrádszakál: návestným majstrom SMSÚ OZT Lučenec nahlásená krádež ďalekopisného kábla o dĺžke cca 40m. Tiež 12. mája v Senci kontrolór trate zistil odcudzené medené prepojky z výhybiek  č. 2,5,6,8,10,11,13,14 v celkovom počte 38 ks. V ten istý deň v úseku Vojany – Veľké Kapušany počas údržby zabezpečovacieho zariadenia bola návestným majstrom zistená na rôznych miestach traťového úseku Vojany – Veľké Kapušany  krádež medených lán ku koľajovým obvodom v rozsahu  6 ks dlhé laná, 4 ks krátke laná, 1 ks srdcovkové lano a 4 ks stredných lán. Dňa 13. mája v úseku trate pri Odbočke Močiar pri odstraňovaní poruchy zistil návestný majster krádež prepojok na výhybke č. 85. Toho istého dňa pri Odbočke Vinohrady pri odstraňovaní poruchy zistil návestný majster krádež napájacích káblov na výhybkách č.6 a 8. Dňa 23. mája v Barci zamestnankyňou SMSÚ ŽTS TO Košice v obvode SMSÚ TO bola pri koľaji č. 6 zistená krádež časti dilatačného zariadenia koľaje. Toho istého dňa v Bratislave pri výjazde z tunela č. 2 neznámi páchatelia hádzali kamene do osobného vlaku, na ktorom došlo k poškodeniu čelného skla. Dňa 24. mája rušňovodič vlaku v úseku Spišské Vlachy - Krompachy nahlásil naukladané kamene na pravom koľajnicovom páse a mŕtve zviera. Dňa 28. mája rušňovodič osobného vlaku v úseku Podbrezová - Brezno nahlásil skaly naukladané na koľajniciach. Dňa 29. mája bol rušňovodičom osobného vlaku pri Odb. Močiar nahlásený pohyb mladistvých osôb (detí) v koľajisku a kladenie kameňov na koľajnice.Právne dokumenty