Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 6. 12. 2021 do 3. 1. 2022


03.01.2022

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) tri zrážky vlaku s osobou, z toho dve smrteľné, dve zrážky vlaku s cestným motorovým vozidlom, jedna z nich bola smrteľná a dve nehody cestných motorových vozidiel na priecestí.

Dňa 11. decembra 2021 na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP2144 vo Veľkom Mederi došlo k zrážke autobusu a osobného auta, pričom bolo poškodené priecestné zabezpečovacie zariadenie. Dňa 13. decembra 2021 v úseku Polomka – Gašparovo došlo ku zrážke vlaku s kamiónom na priecestí s JIČ SP1084. Udalosť sa zaobišla bez zranenia osôb. Dňa 27. decembra 2021 došlo v úseku Sabinov – Lipany na priecestí s JIČ SP1635 k zrážke osobného vlaku s motorovým vozidlom, pri ktorej došlo aj k usmrteniu vodiča motorového vozidla. Dňa 31. decembra 2021 Hasičský a záchranný zbor nahlásil v úseku Makov – Turzovka dopravnú nehodu na priecestí s JIČ SP0098 pričom auto nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, ale poškodilo výstražníky.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR v tomto období evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 17. decembra 2021 bolo v Krompachoch rušňovodičom vlaku nahlásené hádzanie kameňov do rušňa maloletými osobami. Dňa 27. decembra 2021 bola v Seredi zistená krádež materiálu v skladoch SMSÚ ŽTS TO – ukradnuté prepojovacie medené laná v dĺžke cca 30 metrov a kosy v počte 5 kusov. Dňa 30. decembra 2021 rušňovodič vlaku v Gbelciach ohlásil naukladané kamene na koľaji. Dňa 31. decembra 2021 rušňovodič osobného vlaku v úseku Levice – Veľké Kozmálovce nahlásil naukladané oceľové skrutky na pravom koľajnicovom páse.Právne dokumenty