Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach od 30. 08. do 4. 10. 2021


05.10.2021

V tomto období evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) desať zrážok vlaku s osobou, z toho osem smrteľných, dve zrážky vlaku s cyklistom a taktiež šesť zrážok vlaku s motorovým vozidlom, z ktorých bola jedna smrteľná.

Dňa 30. augusta na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP0848 v úseku Palárikovo – Šurany došlo k zrážke vlaku s motorovým vozidlom, následkom čoho došlo k usmrteniu vodiča motorového vozidla. Dňa 1. septembra pri jazde osobného vlaku v úseku Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice došlo k zrážke vlaku s motorovým vozidlom na priecestí s JIČ SP1931. Udalosť sa zaobišla bez škody na železničnej infraštruktúre. Dňa 3. septembra vlak na priecestí s JIČ SP2410 v Bošanoch narazil do motorového vozidla. V Šuranoch 4. septembra počas jazdy osobného vlaku došlo na výhybke č. 1 k jeho vykoľajeniu desiatimi nápravami. K zraneniu osôb nedošlo. Dňa 7. septembra počas jazdy vlaku v úseku Lednické Rovne – Nemšová došlo na priecestí s JIČ SP2336 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranenia účastníkov a bez poškodenia železničnej infraštruktúry. Dňa 9. septembra osobný vlak v Michaľanoch na priecestí s JIČ SP1310 zrazil a zranil osobu – cyklistu. Osoba bola odvezená rýchlou záchrannou službou na ošetrenie. Toho istého dňa počas jazdy osobného vlaku v úseku zast. Raková – Čadca došlo na priecestí s JIČ SP0030 k zrážke s motorovým vozidlom. Udalosť sa zaobišla bez zranenia jej účastníkov. Dňa 11. septembra počas jazdy vlaku v úseku Spišská Nová Ves – Vydrník došlo na priecestí s JIČ SP0130 k zrážke s nákladným motorovým vozidlom. K zraneniu cestujúcich, vlakového personálu a vodiča motorového vozidla nedošlo. Dňa 21. septembra na priecestí s JIČ SP2243 v úseku Malacky – Veľké Leváre narazil cyklista do súpravy prechádzajúceho vlaku. Cyklista bol odvezený rýchlou záchrannou službou na ošetrenie. V budove ŽST Košice bolo 24. septembra operačným dôstojníkom Policajného zboru v Košiciach výpravcovi oznámené nahlásenie nástražného výbušného systému. Prevádzka v ŽST Košice bola na hodinu prerušená. Po vykonaní vizuálnej kontroly budovy príslušníkmi polície sa zistilo, že sa jednalo o poplašnú správu. Páchateľ bol zistený a zadržaný. Dňa 25. septembra došlo v úseku Sereď – Siladice k vykoľajeniu 11 vozňov nákladného vlaku a následnému poškodeniu železničnej infraštruktúry.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR evidujú aj prípady vandalizmu a preto opätovne upozorňujú aj na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.

Dňa 3. septembra rušňovodič osobného vlaku v úseku Senec – Bernolákovo ohlásil deti kladúce konáre na koľaj. Dňa 4. septembra rušňovodič vlaku v úseku Odb. Močiar nahlásil deti hádžuce kamene do vlaku. Dňa 12. septembra počas odchodu osobného vlaku zo zastávky Huncovce v úseku Kežmarok – Studený Potok hádzali neznáme osoby kamene do odchádzajúceho vlaku, následkom čoho došlo k poškodeniu okna rušňa. Dňa 15. septembra rušňovodič vlaku nahlásil deti kladúce kamene na koľajnice na zastávke Štrba. Dňa 20. septembra rušňovodič osobného vlaku v úseku Výh. Nivy oznámil maloleté osoby pri koľaji, ktoré hádzali kamene smerom k vlaku. Dňa 23. septembra rušňovodič vlaku v úseku Diviaky – Príbovce Rakovo nahlásil hodený cudzí predmet do rušňa neznámou osobou. Dňa 24. septembra rušňovodič osobného vlaku v Krompachoch nahlásil kamene položené na výhybke. Dňa 3. októbra rušňovodič vlaku v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská nahlásil, že na koľajnicových pásoch sú naukladané kamene.Právne dokumenty