Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 04. 01. do 01. 02. 2021


01.02.2021

V mesiaci január evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) sedem zrážok vlaku s osobou, z toho šesť smrteľných a jednu zrážku vlaku s motorovým vozidlom na priecestí.

Dňa 22. januára počas jazdy vlaku v úseku Sabinov – Veľký Šariš došlo na priecestí s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP1623 k zrážke s cestným motorovým vozidlom, pričom došlo k vykoľajeniu motorového univerzálneho vozíka MUV 50 a prívesného vozíka. Cestné motorové vozidlo po zrážke ostalo vyvrátené a zasahovalo do priechodného prierezu koľaje. Dňa 25. januára boli na viacerých miestach hlásené problémy s popadanými stromami. Počas jazdy osobného vlaku v úseku Nižný Hrabovec – Strážske došlo k nárazu rušňa do spadnutého stromu a jeho konárov, pričom bola poškodená (prasknutá) čelná kapotáž rušňa. Toho istého dňa vlak v úseku Drienovská Nová Ves – Ličartovce narazil do stromu spadnutého v priechodnom priereze koľaje. Na rušeň prechádzajúceho vlaku v úseku Krompachy – Margecany spadol strom, pravdepodobne zaťažený ťažkým mokrým snehom. Následkom pádu došlo k poškodeniu zadného zberača a prasknutiu čelného skla rušňa. Počas jazdy osobného vlaku v úseku Kapušany pri Prešove – Raslavice došlo k nabehnutiu na previsnuté konáre nakloneného stromu a poškodeniu strechy rušňa. Počas jazdy vlaku v úseku Švedlár – Mníšek nad Hnilcom došlo k narazeniu do stromu nakloneného do priechodného prierezu a k rozbitiu skla reflektora a ohnutiu píšťaly rušňa.

Železnice Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti aj viac ako kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

ŽSR ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť JIČ, umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného zničenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty