Železnice Slovenskej republiky


Dotácie na nájomné - COVID 19 - 3.vlna


20.12.2021

Zákonom  č. 349/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, bude ŽSR poskytovať zľavu na nájomnom a predkladať žiadosti MH SR o dotácie na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania počas obdobia 3. vlny pandémie. 

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosť o dotáciu za obdobie 3. vlny pandémie je možné podať najneskôr do 28.02. 2022. V prípade doručenia žiadostí po 20.02.2022 nevieme vzhľadom na administratívnu vyťaženosť ŽSR a MH SR garantovať vybavenie žiadosti, preto odporúčame podávať žiadosti o dotáciu s dostatočným predstihom.

Odkaz na online formulár:

www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/formular-najomcu-ziadost-poskytnutie-zlavy-najomnom.html

Za pochopenie ďakujeme.Právne dokumenty