Železnice Slovenskej republiky


COVID 19 - Dotácie na nájomné 2. vlna


03.06.2021

Prijatím vládneho návrhu zákona č. 349/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, bude ŽSR poskytovať zľavu na nájomnom a predkladať žiadosti MH SR o dotácie na úhradu nájomného za obdobie sťaženého užívania počas obdobia 2. vlny pandémie. 


Vzhľadom na blížiaci sa termín ukončenia podávania žiadostí o dotáciu za obdobie 2. vlny pandémie, odporúčame podať žiadosť o dotáciu s predstihom, najneskôr do 15.06.2021, aby bol zachovaný dostatočný časový interval na spracovanie a predloženie žiadosti MH SR, prípadne na opravu podania alebo podanie opätovnej žiadosti. Po ukončení výzvy (30.6.2021) nebude možné podať žiadne nové, ani opravné žiadosti. V prípade doručenia žiadostí po 15.06.2021 nevieme vzhľadom na administratívnu vyťaženosť ŽSR a MH SR garantovať vybavenie žiadosti.

Upozorňujeme žiadateľov, že posledný dátum pre stanovenie konca obdobia sťaženého užívania je 30.4.2021. Ďalšie mesiace už nebudú zahrnuté pod aktuálne vyhlásenú výzvu.

Odkaz na online formulár:

https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/obchodne-vzdelavacie-sluzby/predaj-prenajom-majetku/formular-najomcu-ziadost-poskytnutie-zlavy-najomnom.html

Za pochopenie ďakujeme.Právne dokumenty