Železnice Slovenskej republiky


Výluka v úseku Čachtice – Vaďovce, Nitra – Ivanka pri Nitre, Kvetoslavov – Nové Košariská


02.09.2019

Výluka v úseku Čachtice – Vaďovce

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 3. a 4. septembra 2019, v čase od 7.40 h do 12.40 h, realizovať výlukové práce v úseku Čachtice – Vaďovce.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje premosťovanie koľajnicových stykov. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 3. až 5. septembra 2019, v čase od 8.20 h do 17.30 h, realizovať výlukové práce v úseku Nitra – Ivanka pri Nitre.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje oprava koľajového lôžka koľaje. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

Výluka v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 7. a 8. septembra 2019, v čase od 9.00 h do 17.00 h, realizovať výlukové práce v úseku Kvetoslavov – Nové Košariská.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizuje strojný výrub porastu zasahujúceho do prechodového prierezu. Práce vykonajú ŽSR vlastnými personálnymi kapacitami.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca RegioJet.

ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.Právne dokumenty