Železnice Slovenskej republiky


Obnovenie železničnej dopravy na Gemeri


03.01.2019

1. Ako sa pozeráte na možnosť vrátiť vlaky na gemerské trate? Čo je potrebné splniť na to, aby sa to mohlo realizovať? Ďakujem za odpovede.

Dobrý deň, pán redaktor, predložený návrh sa z pohľadu ŽSR týka troch regionálnych tratí Plešivec – Muráň, Plešivec – Slavošovce a Rožňava – Dobšiná a jednej trate Košice – Plešivec, ktorá je zaradená do siete TEN-T. Všetky uvedené trate sú v zmysle zákona o dráhach zjazdné a je na nich možné obnovenie pravidelnej osobnej dopravy. V prípade obnovenia pravidelnej osobnej dopravy na uvedených tratiach predpokladáme náklady na opravu nástupíšť v niektorých dopravniach a zastávkach, čo by sa presne vyšpecifikovalo na miestom šetrení.

Priepustnosť všetkých navrhovaných železničných tratí je dostatočná. Najvyššie traťové rýchlosti na jednotlivých tratiach:

  • Plešivec – Muráň                            60 km/h   
  • Plešivec – Slavošovce                    60 km/h
  • Rožňava – Dobšiná                        60 km/h
  • Košice – Plešivec                            100 km/h

K predloženým alternatívam vozby vlakov osobnej dopravy:

Koncepcia vozby osobných vlakov je v kompetencii dopravcu, avšak k predloženým alternatívam  vozby osobných vlakov odporúčame nasledovnú vozbu:

  • Zrýchlené vlaky v taktovom režime Košice – Plešivec so zastaveniami vo vybratých železničných staniciach.
  • Prípojné motorové osobné vlaky v taktovom režime Rožňava – Rožňava mesto – (Dobšiná)
  • Prípojné motorové osobné vlaky v taktovom režime (Muráň) – Revúca – Plešivec – Štítnik – (Slavošovce)
  • Vlaky osobnej dopravy u dopravcu objednáva MDV SR, prípadne si ich môže objednať aj VÚC.    

 Právne dokumenty