Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR od 25. 11. do 2. 12. 2019


02.12.2019

V štyridsiatom ôsmom týždni evidujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) štyri zrážky vlaku s civilnou osobou. Neoprávnene pohybujúce sa osoby v priechodnom priereze traťovej koľaje vlak zrazil počas týždňa v úsekoch Trnava – Brestovany, Vydrník – Spišská Nová Ves, Leopoldov – Hlohovec a v úseku Lužianky – Nitra.

Železnice Slovenskej republiky ako manažér infraštruktúry opakovane apelujú na všetkých vodičov, chodcov, cyklistov, aby si pred železničným priecestím počínali vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčili, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!“ je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vlakom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na železničnom priecestí je potrebné zavolať Integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez zaváhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Železnice Slovenskej republiky zaznamenali v minulom týždni niekoľko pokusov o samovraždu. V pondelok 25. novembra bola doprava zastavená na žiadosť Policajného zboru Slovenskej republiky krátko po pol desiatej večer v úseku Bytča – Výh. Plevník-Drienové z dôvodu hľadania osoby so samovražednými úmyslami v koľajisku. Ďalší deň 26. novembra vo Fiľakove na odchodovom zhlaví zastavil osobný vlak tesne pred osobou v priechodnom priereze koľaje. Osobu sa podarilo zadržať a predísť tak nehode. V rovnaký deň o pár hodín neskôr krátko pred deviatou hodinou večer ohlásili v úseku Hlohovec – Rišňovce ďalšiu osobu so samovražednými sklonmi a vlak v tomto úseku prechádzal rýchlosťou 10 km/h. O pohybe civilnej osoby v koľajisku informoval Policajný zbor aj v stredu 27. novembra v úseku Kláštor pod Znievom – Príbovce-Rakovo – Martin. Vlaky boli aj v tomto úseku vyrozumené prechádzať opatrne a so zníženou rýchlosťou.

ŽSR preto vyzývajú verejnosť k opatrnosti pri pohybe v blízkosti železničnej trate. Vlak je obrovský kolos, ktorý môže mať brzdnú dráhu v závislosti od rýchlosti až kilometer a následky zrážky s ním bývajú fatálne.

V pondelok 25. novembra zažili cestujúci na stanici v Trnave nepríjemnú udalosť. Pri vonkajšom výpravcovi sa objavila skupina troch osôb, ktorá mala pri sebe nôž a ohrozovala cestujúcich. Pred príchodom polície všetci utiekli.

Železnicu minulý týždeň potrápili aj vandali. V trakčnej meniarni Košice v sklade v budove zistila skladníčka násilné vniknutie oknom do skladu. Vandali sa ulakomili na krádež spojovacieho káblu. V podchode na zastávke Bratislava-Rača vandali postriekali plochu grafitmi o výmere 25m2.

ŽSR opätovne upozorňujú na nebezpečné dôsledky vandalizmu, a teda aj úmyselného poškodzovania majetku. Vandali si neuvedomujú, že svojím konaním ohrozujú nielen plynulú prevádzku osobnej a nákladnej dopravy, ale hazardujú aj s ľudskými životmi. ŽSR preto prosia verejnosť, aby bola všímavá k dianiu na železnici, aby pri zistení podozrivého konania či pohybu cudzích osôb na železnici či v blízkosti majetku ŽSR kontaktovala políciu a eliminovala trestnú činnosť.Právne dokumenty