Železnice Slovenskej republiky


Nehody a mimoriadne udalosti na tratiach ŽSR za 51. & 52. týždeň


08.01.2018

Počas posledných dvoch týždňov zaznamenali Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) štyri zrážky civilnej osoby s vlakom. Vo všetkých štyroch prípadoch vlak osobu usmrtil. K zrážkam došlo v úseku Bytčica – Žilina, Poprad-Tatry – Vydrník, Alekšince – Rišňovce a v železničnej stanici (ŽST) Bratislava-Petržalka. Zmeškaných bolo sedem vlakov osobnej dopravy. Okrem tragických zrážok bola v ŽST Hlohovec zistená mŕtva osoba na staničnej lavičke.

V predposlednom týždni evidovali ŽSR zrážku nákladného auta s vlakom na priecestí. K zrážke došlo v úseku Sládkovičovo – Senec. Na priecestie v riadnej činnosti vošiel vodič nákladného auta, následkom čoho došlo k zrážke s osobným vlakom. Rušňovodič osobného vlaku zraneniam na mieste podľahol. Zmeškaných bolo 29 vlakov osobnej dopravy. Okrem tejto zrážky došlo v 52. týždni 2017 zrážke osobného auta s osobným vlakom na priecestí v úseku Vyšné Hágy – Štrbské Pleso. K zraneniu účastníkov nehody našťastie nedošlo.

Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať IZS na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia a vykonať opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť. Následky takejto zrážky ŽSR v júni tohto roka prezentovali v rámci Medzinárodného dňa bezpečnosti na priecestiach ILCAD simulovanou zrážkou koľajových vozidiel a cestného vozidla na priecestí pri relatívne nízkej nárazovej rýchlosti.

Pod ťarchou snehu spadlo viacero stromov na trať 29. decembra 2017 hlavne na západnom Slovensku. Ohlásených bolo viacero prípadov. Následkom nepriaznivého počasia došlo v tomto úseku k väčšiemu meškaniu vlakov.

Osoby so samovražednými úmyslami boli spozorované v úseku Čadca – Turzovka a v ŽST Pribeta. V oboch prípadoch situáciu vyriešila privolaná hliadka PZ SR.

Vandali v posledných dvoch týždňoch spôsobili škody a ohrozili dopravu na viacerých miestach. V ŽST Štúrovo bolo zistené vlámanie do objektu strediska miestnej správy elektroúseku. V úseku Ľubochňa – Ružomberok rušňovodič nákladného vlaku ohlásil hádzanie kameňov do vlaku. Cestujúci zaútočil na vlakvedúcu v osobnom vlaku v úseku Gbelce – Strekov, následne bola vlakvedúcej privolaná RZP a v ŽST Strekov bol cestujúci vylúčený z prepravy. Pneumatiku položenú na traťovej koľaji si všimol rušňovodič osobného vlaku v úseku Margecany – Krompachy. Do bicykla na koľaji narazil osobný vlak v úseku nové Košariská – Kvetoslavov. Bicykel ostal zakliesnený pod podvozkom rušňa. V blízkosti rómskej osady pred ŽST Pezinok ohlásil rušňovodič osobného vlaku hádzanie kameňov. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy.

 

 Kategorizované udalosti

(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

19.12.2017

04:51 h

Poprad-Tatry

Z vlaku RJ 1021 (RJSK) odstavený vozeň pre poruchu na brzde.

3 vlaky/ 106 minút

19.12.2017

05:00 h

Beša

Lom koľajnice, zavedené dopravné opatrenia - znížená rýchlosť vlakov na 10 km/h.

8 vlakov / 124 minút

19.12.2017

08:40 h

Sládkovičovo – Senec

Na železničnom priecestí v km 84,850 s jedinečným identifikačným číslom (JIČ) SP 1995 s priecestným zabezpečovacím zariadením (PZZ) v riadnej činnosti prišlo k zrážke vlaku Os 4612 (ZSSK) a nákladného auta s návesom, s následkom usmrtenia rušňovodiča. Nehodu vyšetruje PZ SR.

29 vlakov/ 1049 minút

22.12.2017

18:10 h

Plevník - Drieňové

Vlak Os 3354 (ZSSK) zastavil na zastávke 3 vozňami mimo nástupišťa.

2 vlaky /51 minút

24.12.2017

17:07 h

Bytčica – Žilina

Vlak Os 3519 (ZSSK) v km 3,394 zrazil a usmrtil civilnú osobu mužského pohlavia. Pravdepodobná príčina nehody - samovražda. Nehodu vyšetruje PZ SR.

2 vlaky/ 106 minút

27.12.2017

03:47 h

Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok

Poškodenie trakčného vedenia a zberača rušňa vlaku R 615.

8 vlakov / 381 minút

27.12.2017

10:05 h

Vydrník

Lom koľajnice. 

8 vlakov / 83 minút

27.12.2017

22:42 h

Poprad-Tatry – Vydrník

Vlak R 613 zrazil a usmrtil civilnú osobu mužského pohlavia (samovražda). 

Prerušenie dopravy            do 00:16 h.

5 vlakov / 395 minút

28.12.2017

18:49 h

Alekšince – Rišňovce

Na aktívnom priecestí v km 13,434 zrazil a usmrtil vlak Os 5118 civilnú osobu ženského pohlavia (samovražda).

Prerušenie dopravy            do 21:13 h.

3 vlaky / 155 minút

29.12.2017

04:00 h

Senica – Jablonica

Vlak Os 2651 narazil do spadnutého stromu.

1 vlak / 23 minút

29.12.2017

08:42 h

Bratislava hlavná stanica (odstavné koľajisko)

Vykoľajenie posunujúceho rušňa.

7 vlakov / 138 minút

29.12.2017

22:56 h

Bratislava-Petržalka

Vlak Rv 78811 zrazil a usmrtil civilnú osobu mužského pohlavia (samovražda).

-

29.12.2017

09:56 h

Nové Zámky

Pri odchode vlaku EC 172 došlo k náhlej zmene návesti odchodového návestidla na návesť STOJ.

1 vlak / 3 minúty

30.12.2017

10:29 h

Vyšné Hágy – Štrbské Pleso

Na aktívnom priecestí v km 23,159 došlo ku zrážke vlaku Os 8112 s cestným motorovým vozidlom Ford Focus. Bez zranení účastníkov nehody.

Prerušenie dopravy            do 11:22 h.

5 vlakov / 166 minút

 

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

 

V 51. týždni 48x zrazená zver

 

18.12.2017

06:30 h

Štúrovo

Zistené vlámanie do objektu strediska miestnej správy elektroúseku.

-

18.12.2017

12:00 h

Brezno

V čakárni pre cestujúcich došlo k poškodeniu sedačky neznámym páchateľom.

-

18.12.2017

15:12 h

Ľubochňa – Ružomberok

Rušňovodič vlaku Nex 49761 (PKPC)  ohlásil hádzanie kameňov do vlaku. Vandalizmus.  

-

18.12.2017

Bratislava hlavná st.

Nepriaznivé vplyvy počasia - primrznutá výhybka.

1 vlak/ 7 minút

19.12.2017

05:30 h

Bratislava predmestie – Odb. Vinohrady

Nákladným autom s návesom došlo na železničnom priecestí k vyvráteniu stojana so závorou v km 3,079 s JIČ SP 2098. Vodič zadržaný privolanou hliadkou.

-

19.12.2017

06:10 h

Svit

Službukonajúcim výpravcom privolaná RZP na požiadanie cestujúceho - náhla nevoľnosť. Cestujúci odvezený RZP na ďalšie ošetrenie.  

-

20.12.2017

17:40 h

Kúty – Gbely

Vlak Os 2420 (ZSSK) zrazil v km 56,500 jeleňa. Na rušni došlo k poškodeniu vzduchojemu.

2 vlaky / 88 minút

20.12.2017

17:45 h

Mlynky – Dobšinská Ľadová Jaskyňa

Vlak Os 7452 (ZSSK) zrazil v km 63,000 dve srny. Na rušni došlo k ohnutiu pluhu.

2 vlaky/ 27 minút

20.12.2017

23:50 h

Margecany – Malá Lodina

Vlak R 613 (ZSSK) zrazil v km 125,700 diviaka. Na rušni došlo k ohnutiu pluhu, poškodeniu kábla elektrického kúrenia a snímača vlakového zabezpečovača.

1 vlak/ 10 minút

21.12.2017

05:00 h

Poprad-Tatry TEŽ

Civilná osoba – muž, pohybujúci sa mimo miesta prístupného verejnosti sa pošmykol, spadol a zakliesnil si ľavú nohu do zábradlia ohraničujúceho nástupište. Postihnutému bol privolaný HaZZ, ktorý mu zakliesnenú nohu uvoľnil. K viditeľnému poraneniu osoby nedošlo.

-

21.12.2017

05:30 h

Handlová – Sklené pri Handlovej

Vlak Os 5601 (ZSSK) v km 13,050 zrazil laň.

1 vlak/ 3 minút

21.12.2017

10:50 h

Komárno

Pri výkopových prácach v obvode stanice nájdená nevybuchnutá munícia. Miesto zaistené PZ SR.

2 vlaky/ 54 minút

Prerušenie dopravy v čase od 15:03 do 15:48

21.12.2017

12:20 h

Gbelce – Strekov

Vlakvedúca vlaku Os 4912 (ZSSK) privolala RZP cestujúcemu, ktorý najprv javil známky epileptického záchvatu. Keď sa cestujúci upokojil tak zaútočil verbálne aj fyzicky na vlakvedúcu (strkanie), kde ju dvaja cestujúci ubránili a zastali sa jej. Následne bola RZP odvolaná a privolaná hliadka PZ SR do ŽST Strekov, kde bol cestujúci vylúčený z prepravy.

-

21.12.2017

16:53 h

Šarišské Lúky – Kapušany pri Prešove

Vlak Os 9117 zrazil v km 50,000 diviaka. Na rušni ohnutý pluh a odtrhnutá zásuvka nabíjania.

1 vlak/ 3 minúty

21.12.2017

17:24 h

Bánovce nad Bebravou – Mníchova Lehota

PZ SR nahlásil nehodu cestného motorového vozidla na pasívnom železničnom priecestí s JIČ SP 1892 v km 28,382.

2 vlaky/ 177 minút

21.12.2017

22:30 h

Dunajská Streda

V priestoroch železničnej stanice zaútočil nožom bezdomovec na druhého bezdomovca a pichol ho do stehna. Dopravným zamestnancom privolaná RZP, ktorá postihnutého odviezla na ošetrenie do NsP Dunajská Streda.

-

21.12.2017

22:40 h

Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice

HaZZ Trenčín nahlásil výpravcovi ŽST Trenčianska Teplá  kolíziu cestného motorového vozidla s trakčnou podperou v km 4,016.

-

22.12.2017

05:00 h

Zlaté Moravce

Ukradnuté prenosné WC a pokus o vlámanie na stavadlo.

-

22.12.2017

08:10 h

Rimavská Seč – Výhybňa Lúčna

Násilne odlomené rahno závor na priecestí s PZZ v km 51,887 nezisteným motorovým vozidlom.

1 vlak / 1 minúta

22.12.2017

14:44 h

Lok

Rozbité okno na dopravnej kancelárii cestujúcim na nástupišti. Vandalizmus.

-

22.12.2017

16:30 h

Telgárt – Červená Skala

Vlak REX 1782 (ZSSK) v km 89,000 zrazil jeleňa.

1 vlak/ 8 minút

23.12.2017

07:03 h

Kráľová Lehota

Pri prechode vlaku IC 520 (ZSSK) cez ŽST došlo z dôvodu výpadku napájania z verejnej siete k predčasnej zmene návestného znaku na odchodovom návestidle a následne k prejdeniu návesti „Stoj“. Vlak zastavil 100 metrov za návestidlom.

1 vlak/ 4 minúty

23.12.2017

13:15 h

Andač

Poškodený prístrešok na zastávke. Vandalizmus.

-

23.12.2017

Hronská Dúbrava – Kremnica

Nepriaznivé adhézne podmienky - preklzávanie kolies.

1 vlak / 5 minút

24.12.2017

04:02 h

Turzovka – Čadca

IZS nahlásil výpravcovi ŽST Čadca na zastávke Staškov podozrenie na osobu so samovražedným úmyslom. Osoba zadržaná hliadkou PZ SR.

1 vlak / 4 minúty

24.12.2017

05:15 h

Levice – Veľké Kozmálovce

Vlak Os 5753 (ZSSK) narazil v km 3,200 do letiaceho bažanta. Na rušni rozbité ľavé predné sklo.

2 vlaky / 97 minút

24.12.2017

12:27 h

Prešov

Na žiadosť pracovníčky verejných toaliet privolaná hliadka PZ SR, ktorá bola slovne napádaná a ohrozovaná civilnými osobami.

-

24.12.2017

15:00 h

Skalité – Skalité št. hranica

Rušňovodič vlaku Os 4472 (ZSSK) ohlásil povytŕhané návesti ‘‘Koniec nástupišťa‘‘ na zastávke Skalité pod Poľanou neznámym páchateľom.

-

25.12.2017

12:15 h

Pribeta

Spozorovaná osoba so samovražednými úmyslami, ktorá si ľahla do koľaje. Privolaná hliadka PZ SR Komárno, ktorá osobu napomenula.

-

25.12.2017

15:12 h

Margecany – Krompachy

Vandalizmus - rušňovodičom vlaku RJ 1003 (RJSK) spozorovaná pneumatika položená na traťovej koľaji v km 140,200. Pneumatika odstránená prechádzajúcim priebežným nákladným vlakom.

-

26.12.2017

20:37 h

Nové Košariská – Kvetoslavov

Dispečer RJSK ohlásil, že vlak Os 4347 (RJSK) počas jazdy v km 22,200 narazil do predmetu medzi koľajami. Po prehliadke zistený bicykel, ktorý zostal zakliesnený pod podvozkom rušňa.

1 vlak / 17 minút

26.12.2017

23:07 h

Prakovce – Mníšek nad Hnilcom

Vlak Os 7436 (ZSSK) zrazil v km 18,200 jelenicu.

1 vlak / 8 minút

27.12.2017

03:47 h

Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok

Počas jazdy vlaku R 615 (ZSSK) v km 255,000 došlo k vyvráteniu zberača na rušni.

5 vlakov/ 248 minút

27.12.2017

04:10 h

Hlohovec

Po skončení  prerušenia  zmeny výpravcom, zistená prítomnosť RZP a PZ SR na nástupišti železničnej stanice – mŕtva osoba na staničnej  lavičke.

-

 

Zrazená zver v 52. týždni:

26.12.2017 – 4 ks, 27.12.2017 – 1 ks, 28.12.2017 – 1 ks, 29.12.2017 – 1 ks, 30.12.2017 – 6 ks, 31.12.2017 – 2 ks, 01.01.2018 – 6 ks.

4 vlaky / 13 minút

29.12.2017

03:27 h

Bratislava-Lamač – Devínska Nová Ves

Spadnutý strom v km 50,892.

12 vlakov / 1224 minút

29.12.2017

04:25 h

Poriadie – Papraď

Spadnutý strom v km 28,000.

2 vlaky / 409 minút

29.12.2017

04:33 h

Jablonica – Smolenice

Spadnutý strom v km v 27,100.

1 vlak / 13 minút

29.12.2017

05:10 h

Smolenice – Jablonica

Spadnutý strom v km 27,200.

1 vlak / 64 minút

29.12.2017

10:05 h

Myjava – Vrbovce

Spadnuté stromy v km 36,500 a 43,500.

1 vlak / 76 minút

29.12.2017

11:55 h

Paprad – Poriadie

Spadnutý strom v km 27,700.

1 vlak / 59 minút

30.12.2017

12:40 h

Dunajská Streda

Zadymenie a samovznietenie súpravy vlaku odstavenej na 6. staničnej koľaji. Privolaný HaZZ Dunajská Streda.

2 vlaky / 30 minút

30.12.2017

21:10 h

Šurany

Z vlaku Os 5082 vylúčený z prepravy cestujúci pod vplyvom alkoholu s agresívnym správaním, ktorý znečistil súpravu.

-

30.12.2017

22:28 h

Palárikovo

Použitie záchrannej brzdy pri vlaku Os 4635. Po výprave vlaku vystupoval cestujúci pod vplyvom alkoholu a spadol na nástupišti. Privolanie RZP odmietol a odišiel.

1 vlak / 4 minúty

31.12.2017

01:44 h

Ružomberok

Cestujúcej po vystúpení z vlaku RJ 1020 spadla príručná batožina pod odchádzajúci vlak. Výpravca vlak zastavil.

1 vlak / 6 minút

31.12.2017

14:25 h

Levice

Privolaná hliadka PZ SR k civilnej osobe v čakárni vyhrážajúcej sa samovraždou.

-

31.12.2017

15:30 h

Pezinok

Rušňovodič vlaku Os 3023 nahlásil hádzanie kameňov deťmi v úrovni rómskej osady pred Pezinkom.

-

31.12.2017

16:45 h

Bratislava-Nové Mesto

Bezdomovcami prevrátený automat na kávu vo vestibule stanice.

-

31.12.2017

21:20 h

Bratislava-Vajnory

Rozbité okná a dvere na čakárni.

-

31.12.2017

08:33 h

Myjava – Vrbovce

Návrat vlaku Os 3102 z trate do ŽST Myjava. V km 37,800 spadnutý strom.

1 vlak / 31 minút

 
 Právne dokumenty