Železnice Slovenskej republiky


Stav nadjazdu nad železnicu v Leviciach


02.02.2018

Pripravujeme práve reportáž o dezolátnom stave mosta v Leviciach, ktorý je zároveň aj nadjazdom nad železnicu. Pre jeho zlý stav už padajú aj kusy betónu na koľajnice. Chcela by som sa vás spýtať:

1. Či majú Železnice SR informáciu o stave tohoto mosta?

Informácia ŽSR o stave mosta je už dlhodobo známa. Ešte v roku 2015 bola cestou vedúceho SMSÚ ŽTS TO Levice upozornená SSC na stav nadjazdu nachádzajúceho sa na št. cesta č. I/76  v cestnom km 217,700  (Príloha – Upozornenie na závady z 29.9.2015)

2. Či vám už v minulosti hlásili nejaké popadané kamene či betón na koľajiska, prípadne či na základe toho prišlo aj nejakej nehode, meškania vlaku a pod.?

Padajúce úlomky z predmetného nadjazdu sú ŽSR ohlasované priebežne pri zistení zamestnancami, ktorí slúžia ako dozorcovia výhybiek na Stanovišti č. I v blízkosti nadjazdu. K nehode a ani k priamemu zásahu vlaku a posunujúceho dielu väčším úlomkom zatiaľ ešte nedošlo. Bolo však niekoľko krát oznámené rušňovodičom, alebo dozorcom výhybiek tesné minutie padajúceho úlomku pred jazdou vlaku, alebo zasiahnutie vlaku menším úlomkom bez poškodenia.

3. Zároveň by som chcela vedieť, aké uzly vlakov prechádzajú popod predmetný most, prípadne či sú tam nejaké dôležité ťahy, smery vlakov?

Uvedený  nadjazd sa nachádza v traťovom úseku Levice – Veľké Kozmálovce, v železničnom kilometri 52,661. Popod nadjazd prechádzajú všetky vlaky od Banskej Bystrice a Zvolena a všetky vlaky smerujúce do Banskej Bystrice  a Zvolena. Za 24 hodín je to približne 60 vlakov z toho 38 vlakov je osoby prepravujúcich. Zároveň popod nadjazd prechádza aj výťažná koľaj, kde sa vykonáva posun posunujúcou zálohou pri nákladných vlakoch. Pre nevyhovujúci stav bolo uzavreté aj schodisko na spomínaný nadjazd, čím dochádza k častejšiemu neoprávnenému prechodu osôb  cez trvalo uzatvorené priecestie nachádzajúce sa v blízkosti nadjazdu.Právne dokumenty