Železnice Slovenskej republiky


Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 13. týždeň 2018


03.04.2018

Za posledných sedem dní došlo na tratiach Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) k jednej zrážke civilnej osoby s vlakom. Stalo sa tak v úseku Úpor – Trebišov, kde osobný vlak zrazil a usmrtil muža, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku. Pravdepodobnou príčinou nehody bola samovražda, z dôvodu nehody vzniklo meškanie 3 vlakom osobnej dopravy.

V 13. týždni nedošlo ani k jednej zrážke auta s vlakom na priecestiach ŽSR. Pred železničným priecestím si napriek tomu musia počínať vodiči vždy mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie. Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať, musí dbať však na to, aby vozidlo nezasahovalo do priechodného prierezu koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim koľajovým vozidlom. Tieto ustanovenia sa samozrejme vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

V prípade uviaznutia vozidla na priecestí je potrebné zavolať integrovaný záchranný systém (IZS) na telefónne číslo 112 a nahlásiť jedinečné identifikačné číslo priecestia (JIČ), umiestnené na zadnej strane výstražníkov alebo dopravného značenia. Operátori IZS následne vykonajú opatrenia na varovanie rušňovodiča koľajového vozidla.

Ak dôjde k zastaveniu vozidla na priecestí, spustí sa svetelná výstraha a zatvoria sa závory, je potrebné spustené závory bez váhania preraziť, pretože za krátku chvíľu vojde na priecestie vlak alebo iné koľajové vozidlo, ktorého hmotnosť býva niekoľko stoviek ton, brzdná dráha stovky metrov a ktorého rušňovodič nemá v drvivej väčšine prípadov žiadnu šancu pred prekážkou zastaviť.

Pokus o samovraždu bol nahlásený v úseku Štrba – Svit, následne boli rušňovodiči vlakov vyrozumievaní o opatrnej jazde s rýchlosťou 50 km/h. V okolí zastávky Gánovce, ktorá sa nachádza na trati v úseku Poprad-Tatry – Vydrník, bol takisto ohlásený pokus o samovraždu. Na žiadosť PZ SR boli vlaky vyrozumené o zvýšenej pozornosti, osobu neskôr zadržala hliadka polície. Hliadka PZ SR zadržala podozrivú osobu so samovražedným úmyslom aj na železničnej stanici (ŽST) Boleráz.

Pokladníčku v ŽST Brestovany okradli pri otváraní dverí do pokladne neznámi páchatelia. Cestujúceho v rýchliku v úseku Levice – Kozárovce napadla skupina osôb. Signalista v ŽST Žilina spozoroval osoby zhadzujúce kovový šrot z vagóna. Po privolaní a príchode PZ SR našli pri vagóne káričku s asi 250 kg šrotu. Neznáma osoba poškodila hodeným kameňom na riadiacom vozni bočné okno osobného vlaku v úseku Bernolákovo – Senec. Kamene hádzali do vlaku aj maloleté osoby v úseku Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom. Deti spozoroval rušňovodič rušňového vlaku. Na zastávke Tisovec došlo v osobnom vlaku k hromadnej bitke, pri ktorej utrpel poranenie rušňovodič a vlakvedúca, zároveň bol poškodený interiér vlaku. K incidentu prišla hliadka PZ SR, následne prišli aj ďalšie posily polície. Vplyvom mimoriadnosti boli odrieknuté dva osobné vlaky. Vandali si často neuvedomujú, že svojim správaním môžu ohroziť bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy, svoje aj cudzie životy.

 Kategorizované udalosti

(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

28.03.2018

12:06 h

Nitra

Po výprave vlaku Os 5007 (ZSSK) prišlo k roztrhnutiu spriahadla. Vlak v úseku Nitra – Prievidza odrieknutý bez náhrady.

-

29.03.2018

07:19 h

Čadca – Krásno nad Kysucou

Lom koľajnice na 1. traťovej koľaji (TK)  v km 276,155.

1 vlak/ 24 minút

29.03.2018

15:42 h

Úpor – Trebišov

Počas jazdy vlaku Os 8939 (ZSSK) došlo v km 18,700   k zrazeniu  a usmrteniu civilnej osoby mužského pohlavia neoprávnene sa pohybujúcej v priechodnom priereze TK. Pravdepodobná príčina nehody - samovražda. Nehodu vyšetruje PZ SR.

3 vlaky/ 169 minút

Ostatné udalosti

dátum/čas

miesto/popis udalosti

následky

(meškanie/prerušenie)

 

V 13. týždni 17x zrazená zver

 

26.03.2018

04:30 h

Brestovany

Okradnutie pokladníčky pri otváraní dverí do pokladne neznámym páchateľom.

-

26.03.2018

09:50 h

Komjatice

Nákladným autom poškodená strecha na budove stavadla.

-

26.03.2018

16:55 h

Krásna nad Hornádom

Požiar trávnatého porastu vedľa 1. TK v km 91,256 – 91,442. Uhasené HaZZ Košice.

-

27.03.2018

20:50 h

Štrba – Svit

Železničnou políciou nahlásený pokus o samovraždu. Vlaky vyrozumievané o opatrnej jazde rýchlosťou 50 km/h.

5 vlakov/ 9 minút

28.03.2018

08:30 h

Čaňa

Kontrolórom trate zistená krádež vodivých prepojok na koľaji a výhybkách.

-

28.03.2018

11:09 h

Šenkvice – Pezinok

Požiar trávnatého porastu medzi ŽST Šenkvice a  AH Vinosady v km 23,000.

-

28.03.2018

12:40 h

Poprad-Tatry – Vydrník

Na telefonickú linku 158 ohlásený pokus o samovraždu v okolí zastávky Gánovce. Vlaky v danom úseku vyrozumené o zvýšenej pozornosti na žiadosť PZ SR. Osoba zadržaná hliadkou PZ SR.

-

28.03.2018

18:45 h

Kalná nad Hronom

Po príchode vlaku Os 5740 (ZSSK) na 3. koľaj ohlásil rušňovodič požiar rušňa. Zasahoval HaZZ Levice.

1 vlak/ 146 minút

28.03.2018

19:28 h

Prešov − Drienovská Nová Ves

Požiar trávy v blízkosti trate. Požiar uhasený privolaným HaZZ Prešov.

-

29.03.2018

14:00 h

Chvatimech zastávka

Cestujúci nahlásil v ŽST Brezno odcudzenie cca 20 dlaždicových kociek pod prístreškom.

-

29.03.2018

18:05 h

Levice – Kozárovce

Vo vlaku R 815 (ZSSK) napadnutý cestujúci skupinou osôb. Cestujúci si privolal hliadku PZ SR.

-

30.03.2018

11:00 h

Sereď

Do bývalého pohostinstva „Gašparík“ v staničnej budove sa vlámali neprispôsobivé osoby.

-

30.03.2018

13:05 h

Šajdíkove Humence

Požiar trávnatého porastu v blízkosti výhybky č.1. Uhasené privolaným HaZZ.

-

30.03.2018

17:30 h

Žilina zriaďovacia stanica – Žilina

Po zastavení vlaku Pn 1.nsl.48763 (ZSSKC) pri vchodovom návestidle ŽST Žilina, spozoroval signalista osoby zhadzujúce železný šrot z vagóna. Po príchode PZ SR našli pri koľaji káričku s cca 250 kg železného šrotu.

-

30.03.2018

19:00 h

Boleráz

Príslušníkmi PZ SR nahlásená osoba so samovražedným úmyslom. Osoba zadržaná príslušníkmi PZ SR.

-

30.03.2018

23:10 h

Studený Potok − Matejovce pri Poprade

Operačným dôstojníkom PZ SR Prešov ohlásený poškodený stĺp oznamovacieho vedenia v km 6,700 cestným motorovým vozidlom.

-

31.03.2018

16.35 h

Sklené – Handlová

Vlak Os 5612 (ZSSK) počas jazdy zachytil strom zasahujúci do priechodného prierezu hlavnej TK v km 12,200. Na rušni ohnutý pluh a pätky.

1 vlak/ 4 minúty

31.03.2018

17:15 h

Štrbské Pleso TEŽ

Po odchode vlaku Os 8131 (ZSSK) došlo v km 28,900 k poškodeniu zberača na postrkovom rušni a k poškodeniu trakčného vedenia (TV).

7 vlakov/ 238 minút

31.03.2018

17:30 h

Bernolákovo – Senec

Počas jazdy vlaku Os 4627 (ZSSK) došlo k poškodeniu vonkajšieho skla na bočnom okne riadiaceho vozňa hodeným kameňom neznámou osobou. Vandalizmus.

-

31.03.2018

18:00 h

Partizánske zastávka

Staničný robotníkom zistené rozbité sklo na vchodových dverách čakárne. Vandalizmus.

-

31.03.2018

18:20 h

Lovinobaňa – Podrečany

Vlak Os 6223 (ZSSK) v km 174,700 zachytil strom pričom došlo k ohnutiu pluhu na rušni.

1 vlak/ 4 minúty

31.03.2018

18:58 h

Hnúšťa – Tisovec

Rušňovodič vlaku Os 6716 (ZSSK) ohlásil nános bahna v km 42,500 spôsobený dažďovými zrážkami.

-

01.04.2018

03:53 h

Nové Mesto nad Váhom

Zistená grafitmi postriekaná motorová jednotka  vlaku Os 3371 (ZSSK). Vandalizmus.

1 vlak/ 53 minút

01.04.2018

06:12 h

Oravský podzámok – Medzibrodie nad Oravou

Vlak Os 7980 (ZSSK) v km 25,100 zastavil pred spadnutými kameňmi vplyvom dažďa na TK. Prekážka odstránená vlakovým personálom.

-

01.04.2018

12.33 h

Oravský Podzámok – Dlhá nad Oravou

Vplyvom dažďa popadané kamene na TK v km 31,600.

-

01.04.2018

12:34 h

Kremnické Bane – Kremnica

Vlak Os 7507 (ZSSK) narazil v km 255,150 do spadnutého stromu pričom došlo k poškodeniu rušňa.

1 vlak/ 10 minút

01.04.2018

13:36 h

Príbovce-Rakovo

Vo vlaku Os 7527 (ZSSK) bol podnapitým cestujúcim  fyzicky napadnutý vlakvedúci. Lekárske ošetrenie nepožadoval, v zmene pokračoval. Cestujúci bol vylúčený z prepravy za asistencie PZ SR.

1 vlak/ 11 minút

01.04.2018

15:34 h

Nováky

Pri vystupovaní z vlaku Os 5014 (ZSSK) spadol muž pod vplyvom alkoholu na dieťa (ešte vo vlaku), ktorému spôsobil zranenie. Privolaná RZP a PZ SR. Dieťa ošetrené na mieste, muža privolaná hliadka zadržala.

1 vlak/ 23 minút

01.04.2018

15:55 h

Uľanka – Harmanec jaskyňa

Vlak R 952 (ZSSK) v km 21,300 narazil do skaly prepadnutej cez zábranu do koľajiska, pričom došlo k prerazeniu palivovej nádrže a vytečeniu nezisteného množstva nafty.

 

 

2 vlaky / 238 minút

01.04.2018

17:51 h

Holíč nad Moravou – Kúty

Rušňovodič od vlaku Os 2480 (ZSSK) ohlásil býka pri koľaji v km 65,800.

-

01.04.2018

23:25 h

Slovenské Nové Mesto – Streda nad Bodrogom

Rušňovodič od vlaku Rv 71184 (ZSSKC) videl maloleté osoby hádzať kamene do rušňa.

-

02.04.2018

13:52 h

Hnúšťa – Tisovce

Na zastávke Tisovec závody prišlo vo vlaku Os 6710 (ZSSK) k hromadnej bitke cestujúcich, pri ktorej utrpeli zranenie rušňovodič a vlakvedúca, Zároveň bol poškodený interiér súpravy. Hliadka PZ SR prišla na miesto o 14:30 h a následne ďalšie posily PZ SR prišli do ŽST Tisovec o 16:00 h. Odrieknuté vlaky Os 6711 a Os 6712.

2 vlaky/ 86 minút

02.04.2018

16:25 h

Kostiviarska – Banská Bystrica

Vlak R 953 (ZSSK) narazil v km 4,300 do kusu dreva položeného na koľajnici. Vandalizmus.

-

02.04.2018

20:30 h

Turzovka

Zistené poškodené dvere na čakárni pre cestujúcich a rozbité sklo na sklade. Zásah hliadky PZ (kontrola prítomných mladistvých) - vandalizmus.

-

02.04.2018

21:15 h

Košice

Počas nastupovania do lôžkového vozňa vlaku EN 442 (ZSSK) v priestore autorampy došlo k pošmyknutiu a úrazu nohy cestujúcej na schodíkoch vozňa. Cestujúcej bola privolaná RZP Košice, ktorá ju previezla na ošetrenie do nemocnice v Košiciach.

1 vlak/ 11 minútPrávne dokumenty