Železnice Slovenskej republiky


Detail stanice


späť na zoznam staníc

Partizánske

48.62734, 18.37093
Oblastné riaditeľstvo: Trnava
Prístrešok: ÁNO
Prístup PRM: ÁNO
Možnosť prístupu PRM: Úrovňový prístup z predstaničného priestoru až k nástupišťu.
Kontakt pre ohlásenie PRM: -
Osoba určená poskytnúť pomoc PRM:
Čas pred odchodom vlaku pre pomoc PRM:


Právne dokumenty