Železnice Slovenskej republiky


Vieme o všetkom, čo sa deje na našich tratiach.

ŽSR sú manažér infraštruktúry, zabezpečujú prevádzku dráh a riadenie dopravy.

Cestovný poriadok od 15.12.2019 do 12.12.2020

Vymeniť odkiaľ - kam Prechádzať cez

Vlakové spojenia - ELIS
Právne dokumenty