Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2022/2023- vnútroštátne spoje a medzinárodné spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok CP 2022/2023 od 11.12.2022 do 9.12.2023
  • Obsahuje dáta o spojoch SR a medzinárodných spojoch v rámci celej Európy
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 7.2.2023.
  • Zmena cestovného poriadku ŽSR  CP 2022/2023 platná od 11.12.2022
  • Platnosť dát:  CP 2022/2023 do 9.12.2023.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCEuropa.exe  CP 2022/2023
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2022/2023 pre Slovensko a pre medzinárodné spoje v rámci celej Európy Vlak23E_Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 7.2.2023


Právne dokumenty