Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2021/2022- vnútroštátne spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok, CP 2021/2022 od 12.12.2021 do 10.12.2022
  • Obsahuje dáta o vnútroštátnych spojoch
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát:  24.11.2022.
  • Zmena cestovného poriadku  ŽSR CP 2021/2022 platná od 12.12.2021
  • Platnosť dát: CP 2021/2022 do 10.12.2022.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCVnutro.exe  CP 2021/2022
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2021/2022 pre Slovensko Vlak22Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 24.11.2022.


Právne dokumenty