Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2021/2022- vnútroštátne spoje a medzinárodné spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok CP 2021/2022 od 12.12.2021 do 10.12.2022
  • Obsahuje dáta o spojoch SR a medzinárodných spojoch v rámci celej Európy
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 24.11.2022.
  • Zmena cestovného poriadku ŽSR  CP 2021/2022 platná od 12.12.2021
  • Platnosť dát:  CP 2021/2022 do 10.12.2022.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCEuropa.exe  CP 2021/2022
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2021/2022 pre Slovensko a pre medzinárodné spoje v rámci celej Európy Vlak22E_Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 24.11.2022


Právne dokumenty