Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2020/2021- vnútroštátne spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok, CP 2020/2021 od 13.12.2020 do 11.12.2021
  • Obsahuje dáta o vnútroštátnych spojoch
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 21.9.2021.
  • Zmena cestovného poriadku  ŽSR CP 2019/2020 platná od 13.12.2020
  • Platnosť dát: CP 2020/2021 do 11.12.2021.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCVnutro.exe  CP 2020/2021
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2019/2020 pre Slovensko Vlak21Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 21.9.2021


Právne dokumenty