Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2018/2019- vnútroštátne spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok, CP 2018/2019 od 9.12.2018 do 14.12.2019
  • Obsahuje dáta o vnútroštátnych spojoch
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 13.11.2019.
  • Zmena cestovného poriadku  ŽSR CP 2018/2019 platná od 14.12.2019
  • Platnosť dát: CP 2018/2019 do 14.12.2019.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCVnutro.exe  CP 2018/2019
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2018/2019 pre Slovensko Vlak19Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 13.11.2019


Právne dokumenty