Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2018/2019- vnútroštátne spoje a medzinárodné spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok CP 2018/2019 od 9.12.2018 do 14.12.2019
  • Obsahuje dáta o spojoch SR a medzinárodných spojoch v rámci celej Európy
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 19.11.2019.
  • Zmena cestovného poriadku ŽSR  CP 2018/2019 platná od 9.12.2018
  • Platnosť dát:  CP 2018/2019 do 14.12.2019.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCEuropa.exe  CP 2018/2019
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2018/2019 pre Slovensko a pre medzinárodné spoje v rámci celej Európy Vlak19E_Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 19.11.2019


Právne dokumenty