Železnice Slovenskej republiky


Inštalačný program ELIS k cestovnému poriadku CP 2019/2020- vnútroštátne spoje


  • Aplikácia ELIS platí pre cestovný poriadok, CP 2019/2020 od 15.12.2019 do 12.12.2020
  • Obsahuje dáta o vnútroštátnych spojoch
  • Informácie o dátach cestovného poriadku môžete zistiť v aplikácii ELIS v menu Pomoc/Informácie o cestovných poriadkoch
  • Aktualizácia dát: 24.9.2020.
  • Zmena cestovného poriadku  ŽSR CP 2019/2020 platná od 15.12.2019
  • Platnosť dát: CP 2019/2020 do 12.12.2020.
  • Inštalačný súbor aplikácie  PCVnutro.exe  CP 2019/2020
  • Súbor s dátami pre spoje osobnej vlakovej dopravy k CP 2019/2020 pre Slovensko Vlak20Sk.exe - samorozbaľovací súbor, aktualizácia dát: 24.9.2020


Právne dokumenty